Forkortelser: C

bokstaven c

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

°C (23 °C med mellomrom før gradetegnet! Se siden med spesialtegn for hvordan man skriver gradetegnet.)

ca. cirka el. sirka (siden forkortelsen må være med c, anbefaler vi cirka)

CAD canadiske dollar (det internasjonale valutakodesystemet)

CAIR Council on American-Islamic Relations

cal kalorier

can$ el. kan$ canadiske dollar

cand.mag. (ikke mellomrom!)

CAT computed axial tomography, se CT

CBE Commander of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

CBT cognitive behavioral therapy (kognitiv atferdsterapi)

CC el. c.c. (Språkrådet anbefaler at man skriver: kopi til)

cc cicero (0,451 cm)

CCO 1. chief commercial officer (kommersiell sjef) 2. chief customer officer 3. chief communications officer

ccTLD country code top level domain (landkoden for toppnivådomener/toppdomener, f.eks. .no, .com, .se)

CD el. cd compact disc. Forkortelser som CD, LP, DVD etc. har valgfritt store eller små bokstaver

CD-cover. Mahlers 9. symfoni. Leonard Bernstein

CD corps diplomatique (diplomatstaben i et fremmed land)

CDC Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)

CDM charge description master. Forklaring på Wikipedia: «In the United States, the chargemaster, also known as charge master, or charge description master (CDM), is a comprehensive listing of items billable to a hospital patient or a patient's health insurance provider. In practice, it usually contains highly inflated prices at several times that of actual costs to the hospital. The chargemaster typically serves as the starting point for negotiations with patients and health insurance providers of what amount of money will actually be paid to the hospital. It is described as "the central mechanism of the revenue cycle" of a hospital.»

CDR (cartridge discharge residue), det samme som GSR (gunshot residue), GFR (gunfire residue) og FDR (firearm discharge residue).

CEO chief executive officer

CEST Central European Summer Time

CFIDS Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome (ME)

CFO Chief Financial Officer. The CFO is responsible for the corporation's accounting and financial structure and activities. The CFO usually reports to the CEO (chief executive officer).

CFS Chronic Fatigue Syndrome (ME)

CHF sveitsiske franc (det internasjonale valutakodesystemet)

CIA Central Intelligence Agency (amerikansk etterretningstjeneste)

CJD en vanlig forkortelse for Creutzfeldt–Jakob disease (Creutzfeldt-Jakobs sykdom)

cl centiliter

CLS Cumulative Layout Shift. CLS måler nettsidelayoutens stabilitet mens siden lastes inn i nettleseren. En side med elementer som endrer posisjon under innlasting, vil få en dårlig score.

CLS critical legal studies

cm centimeter

CM cirkumferentiell mageplastikk

CMOS Complementary metal–oxide–semiconductor

CMOS The Chicago Manual of Style

CMS content management system (publiseringsløsning, som f.eks. WordPress, Joomla og Drupal)

co. el. CO. company

c/o care of (boende hos)

C.O.D. cause of death

COPPA Children’s Online Privacy Protection Act

covid-19 eller COVID-19 (corona virus disease 2019. Koronavirus skrives med k. Eksempel: rehabilitering etter covid-19 (koronavirus).
Se Helsenorge.no for informasjon om viruset

Språkrådet om forkortelser av navn på sykdommer: «Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.» Les mer her …

CPAP Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerlig luftveisovertrykk)

CPC cost per click. Kostnad per klikk er en betalingsmodell for digital annonsering der man betaler en viss sum for hver gang noen klikker på en annonse. Vanligst er Google AdWords og Facebooks «sponsede» innlegg. Prisen varierer: For en annonse i Google på ordet «forbrukslån» må du ofte betale over 600 kroner per klikk. Annonserer du på «psykolog oslo», må du ut med ca. 40 kroner hver gang noen klikker på annonsen. Annonser på ordet «skriveregler» koster ca 5 kroner per klikk. Det er flere ting som bestemmer prisen: hvor mye du byr, hvor stor konkurranse det er, kvaliteten på landingssidene etc.

CPR Cardiopulmonary resuscitation (hjerte-lunge-redning (HLR); avansert hjerte-lunge-redning (AHLR); gjenoppliving av folk med hjertestans).

CPSP chronic postsurgical pain

CPTSD Complex post-traumatic stress disorder

CPU central processing unit

CR conversion rate (konverteringsfrekvens).

CR conversion rate (konverteringsfrekvens)

Andel besøkende på for eksempel et nettsted eller en nettside som utfører en spesiell handling (klikker på et telefonnummer, bestiller en vare osv.). Hvis et nettsted har 100 besøk og fem av disse utfører en ønsket handling (for eksempel bestiller noe), så vil konverteringsfrekvensen/konverteringsraten være fem prosent. Om dette er et godt eller dårlig resultat, avhenger av en rekke faktorer.

CRM Customer Relationship Management

CRO Conversion Rate Optimization (konverteringsoptimalisering). Å optimalisere for eksempel et nettsted, slik at flere besøkende blir kunder. Hva som er en god konverteringsrate, vil variere fra bransje til bransje, fra produkt til produkt. For eksempel kan trafikken fra Google-annonser ha en konverteringsrate på 4,37 prosent (altså at 4,37 prosent av de som klikker på bedriftens Google-annonser ender opp med å kjøpe noe), mens konverteringsraten for trafikk som kommer fra Facebook kan ligge på 1,38 prosent. Å analysere konverteringsraten kan hjelpe en bedrift til å sette opp et fornuftig markedsføringsbudsjett, slik at man får mest mulig igjen for det man bruker.

CRO Conversion Rate Optimization (konverteringsoptimalisering)

CRP C-reaktivt protein (hurtigsenkning) Les mer om CRP på Wikipedia ...

CRPS complex regional pain syndrome (komplekst regionalt smertesyndrom)

CRT critical race theory. Les om CRT på Britannica.com.

CSS Cascading Style Sheets. Les mer om CSS på Wikipedia …

CT computertomografi, det samme som eng. CAT (computed axial tomography). CT er en røntgenundersøkelse som lager bilder av indre organer o.l., og lager mer avanserte bilder enn vanlig røntgen. Bildene blir som tverrsnitt (pølseskiver). CT brukes både til å se nærmere på skjelettlidelser og til å se på indre organer. CT-undersøkelsen foregår inne i en trommel.

CTA flyplasskoden for Catania (Sicilia)

Katedralen i Catania (Sicilia). Foto: Per-Erik Skramstad

 

CTE Chronic traumatic encephalopathy

CZK tsjekkiske kroner (koruna) (det internasjonale valutakodesystemet)

CV el. cv curriculum vitae

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.

 

Tilbake til toppen av siden.