Pekere til språkressurser

Språkrådet (tidligere Norsk språkråd)
Språkrådet er statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder norsk språk, både overfor offentlige institusjoner og allmennheten.

Riksmålsforbundet «Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det.»

Noregs Mållag

Dansk Sprognævn

Språkrådet (Sverige)

The Chicago Manual of Style
En rekke spørsmål fra brukerne besvares på CMOS’ nettside.

Juridisk ordliste

Fellesordlista
Fellesordlista er en ordliste for oversettelse av engelske dataord til
norsk.

Typografi i Norge. Torbjørn Engs typografisider.

The Society for Editors and Proofreaders «is a professional organization based in the UK for editors and proofreaders»

 

Relevante lenker, diverse andre verktøy og tjenester: