Forkortelser: F

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

f forte (sterkt)

f. født

f. følgende (side)

FAD Fornyings- og administrasjonsdepartementet

FD Forsvarsdepartementet

FDA Food and Drug Administration (det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter)

f.eks. for eksempel

ff fortissimo (meget sterkt)

ff. følgende (sider)

fff forte fortissimo (meget, meget sterkt)

FFS for fuck’s sake (Internett-slang)

FHI Folkehelseinstituttet (Norge)

FHM Folkhälsomyndigheten (Sverige)

fhv. forhenværende

Bishop (løper), en av Lewis-sjakkbrikkene. Foto: Gravgaver.no
Bishop (løper), en av Lewis-sjakkbrikkene. Foto: Gravgaver.no

FIDE Fédération Internationale des Échecs (en. International Chess Federation eller World Chess Federation), grunnlagt i Paris 20. juli 1924.

FIFA Fédération Internationale de Football Association (FIFA.com, Wikipedia)

FIN Finansdepartementet

f.k. førstkommende

FKD Fiskeri- og kystdepartementet

f.Kr. før Kristi fødsel

fm fastmaske (forkortelse som brukes i hekling)

FM frequency modulation

FMR Fahrzeug- und Machinenbau Regensburg. Fabrikk som produserte Messerschmitt-biler med tre hjul.

Messerschmitt (FMR Fahrzeug- und Machinenbau Regensburg)

f.o.m. fra og med

foreg. foregående

fork. forkortelse, forkortet

FRESCO Free Software Cooperation

FrP Fremskrittspartiet (I partiets vedtekter står det at forkortelsen skal ha stor P, selv om sunn fornuft tilsier at det burde ha vært Frp). Genitivsformen blir da FrPs. (Se for øvrig egen artikkel om bruk av apostrof ved genitiv.)

FpU Fremskrittspartiets Ungdom

FRIDA Universitetenes system for forskningsdokumentasjon (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

FS Felles studentsystem (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

FTP file transfer protocol

FTW/ftw 1. for the win 2. fuck the world (internettsjargong)

fv. fylkesvei

fvt. før vår tidsregning (jf. f.Kr.)

FVT forkortelse for folkevandringstiden (ca. 400–570 e.Kr.) brukt i historisk faglitteratur

FYI for your information (Internettsjargong)