Mellomrom

Etter tegn som avslutter en setning, skal det alltid bare være ett mellomrom. Det skal aldri være mellomrom før de store skilletegnene (punktum, spørsmålstegn og utropstegn). Det skal heller aldri være to mellomrom etter hverandre. Ikke bruk mellomrom for å bestemme avstand mellom kolonner; bruk tabulatortasten eller tabell.

 

Store tall grupperes i tre og tre siffer

hardt mellomrom

10 000

154 000

1 593 244

59 999,90

Dersom du bruker hardt mellomrom, unngår du at tallet deles ved slutten av linjen (se eksempel til høyre).

Tall på fire siffer kan du også skrive uten mellomrom

9 300 eller 9300

Mellomrom i telefonnummer – slik grupperes telefonnummer

Språkrådet skriver at hovedregelen er at telefonnummer skal deles opp i grupper på to og to siffer og viser til nummerforskriften § 16. Fra 22. mai 2019. Grupperingen i grupper på to og to siffer gjelder både til fasttelefon og mobiltelefon.

Korrekturavdelingen er av den oppfatning at det var unødvendig å endre på den godt innarbeidete inndelingen av mobilnummer (3+2+3).

Prinsipielt anbefaler vi alle å følge Språkrådets råd.

23 27 60 11 (bruk hardt mellomrom)

+47 22 99 08 50 (med retningsnummer til Norge, bruk hardt mellomrom)

820 43 033 (bruk hardt mellomrom)

07979 (ingen mellomrom i femsifrete telefonnummer)

110 (brann), 112 (politi), 113 (nødhjelp)


Bruk hardt mellomrom!

I for eksempel Word setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er   Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn. Med skjulte tegn slått på ser det harde mellomrommet ut som en liten sirkel. Pass på at du ikke kommer til å sette inn et vanlig mellomrom i tillegg!

 

hardt mellomrom

Mellomrom (hardt) foran forkortelser for mål, vekt, grad, prosenttegn, mynt, posisjon o.l.

10 km

84 kg

136 hk

96 %

12 °C (men 12°)

£ 17

Se for øvrig artikkel om forkortelser.

 

Det skal være (helst hardt mellomrom for å unngå at det deles ved linjeslutt) mellomrom foran og etter plusstegn, minustegn, divisjonstegn, multiplikasjonstegn, likhetstegn og tegnene for > ‘større enn’ og < ‘mindre enn’

5 + 10 = 15

15 – 5 = 10

15 : 3 = 5

5 · 3 = 15 (eller: 5 × 3 = 15. Se siden med spesialtegn.)

a > 21

Men det skal ikke være mellomrom når pluss og minus viser positive og negative tall: +32 °C

 

Det skal være mellomrom i gatenavn som slutter på «gate»

Rosenkrantz’ gate.

Se egen artikkel om adresser. Merk apostrofen! Gå til egen artikkel om bruk av apostrof og les om genitivsord som slutter på s, z og x.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Merk følgende skrivemåter:

A4

E6

E18

NRK1

NRK2

NRK P2 (osv.)

NRK Fjernsynet

NRK Radio

P1

P2

P3

TV1000

TV 2

TV3

 

Ikke mellomrom mellom initialer eller mellom initial og forkortelser av navn (men mellomrom før etternavnet!):

J.S. Bach

J.K. Rowling

W.A. Mozart

B.B. King

A.Chr. Bang

J.Chr. Amundsen

 

Ikke mellomrom ved forkortelser av flerordsuttrykk

adm.dir.

bl.a.

cand.mag.

dr.philos.

f.eks.

Se egen artikkel om forkortelser.

 

Ikke mellomrom før henvisningstallet eller -tegnet i fotnoter

Damiens* var den 2. mars 1757 blitt dømt til å […]

«Omsider ble han sønderrevet», forteller Gazette d’Amsterdam.2

Du kan lese mer på siden om fotnoter.

Les om rekkefølgen av tegn her!

 

Om mellomrom før og etter ellipse (tre prikker, utelatelsestegnet), se egen artikkel.

Om bruk av to mellomrom mellom postnummer og poststed: Tidligere var det en regel som sa at man skulle bruke to mellomrom mellom postnummer og poststed. Denne regelen er fjernet fra Postens retningslinjer om adressering. To mellomrom var anbefalt for å lette sorteringen, og tydeleg skille postnummer og poststed.

Hardt mellomrom

hardt mellomrom

I for eksempel Word setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er &nbsp; Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn. Med skjulte tegn slått på ser det harde mellomrommet ut som en liten sirkel. Pass på at du ikke kommer til å sette inn et vanlig mellomrom i tillegg!

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Mellomrom mellom ord

I dag tar vi mellomrom mellom ord (og riktig orddeling) som en selvfølge, men slik har det ikke alltid vært. Eksempelet ovenfor er et romersk gravminne fra Trier i Tyskland. Det ble laget på 300-tallet e.Kr.