Forkortelser: I

bokstaven i

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

IA inkluderende arbeidsliv (jf. IA-avtalen, IA-virksomhet): intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv

IA informasjonsarkitektur

IA Informasjonsavdelingen (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

IAEA International Atomic Energy Agency

IATA International Air Transport Association

IBAN international bank account number (IBAN-nummer er et internasjonalt bankkontonummer som benyttes når du skal motta betalinger fra utlandet.)

IBS irritable bowel syndrome

ICC International Criminal Court (den internasjonale straffedomstolen med sete i Haag i Nederland)

ICCROM nå kjent som International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. Organisasjon som arbeider for å fremme forskning og kunnskap om restaurering og konservering av verdensarven.

ICWT In Cod We Trust, kjent trykk av gatekunstneren Pøbel

IDF The International Diabetes Federation

ifb. se ifm.

ifm. i forbindelse med (ikke normert av Språkrådet) og lite i bruk. Norsk forkortingsordbok (Cappelen) fører opp «ifb.» som forkortelse for «i forbindelse med», men dette er like ulogisk som om man skulle forkorte «i henhold til» uten t til slutt. Språkrådets representant skriver i et svar:
"Jeg har dessverre ikke noe godt svar på spørsmålet ditt, og jeg er enig i at forkortelsen kan virke litt rar. Men et argument for å velge ifb. i stedet for ifm. kan være at ifm. kan forveksles med "i følge med"."

Normalt vil Korrekturavdelingens anbefaling være å følge Språkrådets råd, men dette er et unntak. Det viktigste er at mottakerne skjønner hva forkortelsen står for. Hvis du er overberbevist om at alle skjønner hva 'ifb.' står for, bør du bruke denne forkortelsen. Hvis ikke er vårt råd å bruke hodet.

IG igangsettingstillatelse

IG Instagram

iht. i henhold til

IIRC if I recall/remember correctly (Internett-sjargong)

IK internkontroll

IKS interkommunalt selskap

IKT el. ikt informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ILO International Labour Organization

IMHO in my humble/honest opinion (Internett-sjargong)

IMO in my opinion (Internett-sjargong)

in inch (2,54 cm)

inkl. inklusive

INR indiske rupier (det internasjonale valutakodesystemet)

IOP Individuell opplæringsplan

IOU I owe you (jeg skylder deg). Brukes vanligvis om et uformelt dokument som bekrefter gjeld.

IP Internett-protokoll

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (FNs klimapanel)

IPL intense pulsed light. IPL brukes ved behandling av pigmentflekker, rødme, arr, sprengte blodkar, rosacea etc.

IPLOS individbasert pleie- og omsorgsstatistikk

IR infrarød

IRSS Implant-related systemic symptoms

ISK islandske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)

ISO International Organization for Standardization

ISBN international standard book number

istf. i stedet for / istedenfor

IT el. it informasjonteknologi

IUP Individuell utviklingsplan

IVF in-vitro-fertilisering (prøverørsbefruktning)

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.