Forkortelser: L

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

l liter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

LBD Lewy Body Dementia

LFC Liverpool Football Club

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (norsk: LHBT)

LGBTQ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning
Queer/Questioning: those who identify as queer and are questioning their sexual identity )

LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
LHBT-senteret
LHBT (Wikipedia)
LGBT, LHBT, LGBTQ - lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LIS lege i spesialisering

LIS 1 lege i spesialisering del 1 (LIS 1 erstattet turnustjenesten fra 1. september 2017.) Legeforeningen.no

LIS Legemiddelinnkjøpssamarbeidet. Organisert samarbeid mellom sykehus om innkjøp av legemidler.

LIWC Linguistic Inquiry and Word Count. Se James W. Pennebaker: The Secret Life of Pronouns. LIWC uttales på engelsk ‘Luke’ (som evangelisten).

lm luftmaske (forkortelse som brukes i hekling)

LMD Landbruks- og matdepartementet

LMAO laughing my ass off (Internett-sjargong)

LO Landsorganisasjonen

LOFF Longyearbyen feltbiologiske forening (Loffhuset)

LOL laugh out loud / laughing out loud (Internett-sjargong)

LP el. lp longplaying(plate), langspillplate (vinylplate)

LSD el. lsd lyserginsyredietylamid

LTL litauiske litas (det internasjonale valutakodesystemet)

Luk Lukas-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

LVL latviske lat (det internasjonale valutakodesystemet)

LYR flyplasskoden for Longyearbyen

lø. lørdag (forkortelser for ukens dager skal ifølge Språkrådet bare bestå av to bokstaver)

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.