Tankestrek (og sitatstrek) må ikke forveksles med bindestrek

Tankestrek er et eget tegn og må ikke forveksles med bindestrek. I norsk brukes stort sett bare den korte tankestreken. Den kalles ndash fordi lengden tilsvarer bokstaven n’s bredde. Lang tankestrek (mdash) er i bruk i enkelte andre lands typografi.

Tankestrek er ikke bindestrek

I PC-miljø får du skrevet tankestrek ved tastekombinasjonen Alt+0150 (på det numeriske tastaturet), se artikkel om spesialtegn. I Word kan det være lurt å legge inn denne i autokorrekturen. Velg Verktøy (Tools), så Autokorrektur (AutoCorrect Options). I erstatt-feltet skriver du inn for eksempel to bindestreker og i feltet for hva dette skal erstattes med skriver du tankestreken (Alt+0150).

I Word kan du også få skrevet tankestrek ved å holde Ctrl-tasten inne mens du trykker på minustegnet på det numeriske tastaturet.

På Mac får du tankestrek slik:
Alt+bindestrek (normal)
Alt+shift+bindestrek (lang).

Bruk av tankestrek

Tankestrek ved innskudd

Ingen av oss skjønte – verken da eller senere – hvorfor mamma plutselig begynte å hulke.

Ved linjedeling kan ikke den første tankestreken avslutte linjen. Den siste tankestreken kan ikke begynne en ny linje.

Tankestrek ved kunstpause

Jeg har begynt å blø neseblod – igjen.

Tankestrek som sitatstrek/replikkstrek

– Har du hatt noen sure oppstøt i det siste?

– Når ble Villa Palagonia bygget?

– Er fortelleren i romanen Sprutbrekning hos spedbarn pålitelig?

– Og, legger jeg til, – hvem er Henrik Harpestreng?

Bruk hardt mellomrom etter sitatstreken.

NB! Mange skjønner ikke hva sitatstreken betyr

Journalisten og radioprogrammet Kurer har spurt folk på gata om de skjønner hva en strek (sitatstrek) som innleder en overskrift, betyr. To av de tre Kurer spurte, visste ikke at dette var en sitatstrek. Blant de seks Journalisten spurte, var det fire som ikke visste hva streken var, mens ingen visste hva som er forskjellen på å bruke sitatstrek og anførselstegn, ifølge en artikkel i Journalisten.

Tankestrek mellom sifre og navn for å markere strekning, periode eller omfang

Oslo–Frankfurt–Bayreuth
1.–13. august
torsdag–mandag
s. 14–49

Ikke skriv: «Fra 1871–74»
Skriv heller: «Fra 1871 til 1874» Eller: «I årene 1871–1874» eller liknende.

Tankestrek ved idrettsresultater

Odd–Vålerenga 2–2

  • Merk kombinasjonen av tankestrek og bindestrek her: 2–2-kampen.
  • Merk også at et lag vinner 2–0 eller taper 0–5. Altså: Resultatet gjenspeiler «synsvinkelen» til det laget det snakkes om. Et lag kan ikke vinne 1–2 (selv om det skjer på bortebane).

Tankestrek ved omtrentlige talloppgaver

3–4 dager
fem–seks pissoarer

Bindestrek kan ifølge Språkrådet ikke lenger brukes i slike tilfeller.
Les mer om talluttrykk.

Tankestrek i kombinasjon med komma for å markere null øre

kr 59,–

 

Se også artikkelen om bindestrek. Man finner også en liste over navn og ord med bindestrek her.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Henrik Ibsens tankestreker

«Den unge dramaforfatter Ibsen hadde en uvane med å overdynge teksten med tankestreker, de kunne være både doble og tredoble uten at det tydeliggjorde noe som helst – han forklarer selv at de havnet i teksten der han lette etter riktige ord eller uttrykk.» (Sverre Mørkhagen: Ibsen - «… den mærkelige Mand»)

Ibsen Catilina tankestreker