Orddeling ved linjeslutt: orddelingsregler

orddeling

 

Orddeling (ved linjeslutt) må ikke forveksles med særskriving av sammensatte ord (bensin stasjon).

orddelingseksempel

Du kan selv styre orddeling i dine dokumenter ved å bruke automatisk orddeling(som må kontrolleres etterpå), eller sette inn myke bindestreker manuelt. På den måten kan du unngå orddelinger som tid-suttrykk, nynors-kordbok, anførsel-stegn og supers-piss.

> På Word-tips.no kan du se hvordan du setter inn myke bindestreker

orddeling

 

Orddeling: Ordleddsregelen

Man kan dele et ord ved betydningsbærende og/eller lett gjenkjennelige deler av ord:
kunn-skap (ikke kunns-kap), pre-senil, bil-ene, nett-kvalitet (ikke nettk-valitet), nett-auksjon (ikke net-tauksjon), film-frik
Orddeling etter prefikser (an-melde) og før suffikser (kjærlig-het) hører inn under denne regelen.

orddeling orddelinger

Orddeling: Enkonsonantregelen

Et ord kan deles slik at en konsonant kommer først på neste linje, som her:
eksem-pel, bile-ne, ep-ler, pæ-rer, bol-ler

Ofte kan man velge hvilken regel man vil dele etter:
Film-fan-tas-t-e-ne kan deles på de stedene hvor det står bindestrek.

 

Orddeling: Unntak fra enkonsonantregelen

Forbindelsene dh, gh, gj, kj, sc, sch, sh, sj, sk deles ikke når de gjengir én lyd og hører til samme stavelse:
af-ghaner, re-gjering, bik-kje, gei-sha, bro-sje

Ingen orddeling: enstavelsesord etc.

Du kan ikke dele enstavelsesord (byks, streit, teit, Pears, benk, fangst, fight, straight).

Se artikkel om hardt mellomrom og myk bindestrek.

Er du interessert i orddeling, vil du kanskje også være interessert i særskriving.

Du kan heller ikke dele forkortelser, datoer, årstall, sammenhengende siffer- eller tegngrupper eller forbindelser av ordenstall (skrevet med tall) og tilhørende substantiv: f.eks., 10.8.62, 1962, km/t, 95 683, § 21, TV 2, Håkon 7., 17. mai

Datoregelen blir av forståelige grunner ikke alltid fulgt i pressen. Når man opererer med smale spalter, må man ofte tilpasse reglene til virkeligheten. Dette er et regelbrudd vi ikke plages nevneverdig av. Alternativet i smale spalter er store, uestetiske mellomrom.

Sammensetninger av typen ball-lek (ballek), fjell-loven (fjelloven)

Sammensatte ord der det første ordet slutter på dobbel konsonant og det andre begynner på samme konsonant, deles slik:

ball-lek

fjell-loven

 

Orddeling første-gang-svelger Trønder-Avisa

Grenselandet mellom typografi og tegnsetting

Bokomslag

Det finnes mange eksempler på at bindestrek ved orddeling sløyfes når det visuelle uttrykket «krever det». I disse tilfellene er det ikke slik at designeren ikke vet at delte ord skal ha bindestrek, men bevisst unnlater å bruke det for å oppnå en spesielle virkning. Dette gjøres ofte på omslag (bøker, CD-er osv.), i annonser, på plakater osv.

Det er ingen grunn til å ri kjepphester og si at dette er feil.

Orddeling: Nina Lykke Full Spredning

Bokomslag Cover: Marit Eikemo: "Hardanger"

Eksempel: Orddeling og typografi