Forkortelser: X

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

XHTML extensible hyper text markup language

XL extra large

XML extensible markup language

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.