Mindre enn / større enn: < og >

< er tegnet for "mindre enn" (tegnet kalles i engelsk for "less than ")
> er tegnet for "større enn" (tegnet kalles i engelsk for "greater than ")

Det skal være mellomrom før og etter disse tegnene!

< 100 betyr mindre enn hundre
> 23
betyr større enn 23

Det mest avgjørende er på hvilken side av tegnet tallet står, men det mest logiske og vanlige er å skrive tallet som er større enn eller mindre enn noe på høyre side av tegnet.

Normalt kreves det at det står noe på begge sider av tegnet:

A < 100 A er mindre enn hundre
B + C > 23
summen av B og C er større enn 23

23 < B + C dette blir kanskje tungvint å si, men er logisk riktig: 23 er mindre enn B pluss C

lønn > 400.000

Tegnene brukes mye i programmering, der en skal teste en verdi.

Tegnene finner du på de fleste PC-tastaturer mellom z og venstre skiftetast (shift).

 

NB! Siden "vanlige folk" ikke vet forskjell på disse to tegnene, bør man unngå å bruke dem der det strengt tatt ikke er nødvendig. Målet er vel at alle skal forstå?

 

 

PCS og HH: Takk for tips!