Noen spesialtegn i Windows

Noen tegn er ikke direkte tilgjengelig fordi tastaturet har færre taster enn det er tegn i tegnsettet. Da må man kjenne koden for å få satt dem inn. Man kaller disse tegnene for spesialtegn.

I Word kan man også nå mange av spesial­tegnene via Sett inn-menyen eller via tastekombinasjoner som bare gjelder for Word. Men hvis man lærer seg tegnsettkoden, er disse tegnene tilgjengelig i alle Windows-programmer.

Når du skal skrive spesialtegn, holder du Alt-tasten inne mens du taster sifrene i tegnsettkoden på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet).

 

De viktigste spesialtegnene

« Alt+0171 bruk denne som anførselstegn (venstre)
» Alt+0187 bruk denne som anførselstegn (høyre)
Alt+0145 bruk denne til venstreanførselstegn ved sitat i sitat
Alt+0146 apostrof og høyreanførselstegn ved sitat i sitat
Alt+0147 engelskspråklig sitattegn – ikke bruk denne annet enn ved sitat i sitat i sitat (sic)
Alt+0148 engelskspråklig sitattegn – ikke bruk denne annet enn ved sitat i sitat i sitat (sic)
Alt+0133 ellipse/utelatelsestegn
° Alt+0176 gradetegn: 15 °C (husk mellomrom), eller 15° (uten mellomrom)
× Alt+0215 gangetegn, se siden om mellomrom
ç Alt+0231 cedille: angir at bokstaven skal uttales med s-lyd, ikke k-lyd: Françoise, garçon, provençalsk, provençaler, curaçao. Se også artikkelen om aksenter.
© Alt+0169 symbol for copyright
Alt+0182 symbol for avsnitt (er normalt et skjult tegn)
¼ Alt+0188  
½ Alt+0189  
¾ Alt+0190  
Alt+0137 tegn for promille

 

Tilbake til toppen av siden.