Skrive tall med bokstaver eller siffer?

Når skal tall skrives med bokstaver? Når skal man bruke siffer? Hovedregelen er at man bruker bokstaver ved små og omtrentlige tall. Uansett om man velger tall eller bokstaver, bør man være konsekvent innenfor hver setning eller hvert avsnitt – og på sammenliknbare steder i teksten.

Se også hovedsiden om tall

 

Små tall

Vanligvis brukes bokstaver ved små tall (0–12) i løpende tekst:

 • Nils er fem år. Han har tre fotballer.

Men noen ganger ønsker man å vektlegge tallverdien eller være mer presis, og da er det naturlig å bruke tall. Dette gjelder også hvis det ville være mulig å regne med brøkdeler:

 • Ønsker du hardkokte egg, bør du koke dem i 9 minutter.

I matoppskrifter finner de fleste det naturlig å bruke tall.

Ved bruk av tall med desimaler brukes alltid sifre

 • 3,14
 • 99,9

Husk at det skal være komma og ikke punktum i desimaltall.

Omtrentlige tall

Finn-Erik Vinje vil i sine Skriveregler helst ha bokstaver ved omtrentlige tall:

 • Det var om lag seksti tilskuere.
 • Fem–seks bananer lå strødd utover gulvet.
 • Kok egget i 10–11 minutter.

Merk at det skal være tankestrek ved omtrentlige tallangivelser (fem–seks).

 

Når målenheter etc. forkortes, skal det brukes sifre

 • 9 m
 • 8 mm
 • 15 km
 • 75 m2
 • 28 kr
 • 100 kg

Det skal ikke brukes punktum ved forkortelser av mål, vekt og valuta. Se Korrekturavdelingens liste over forkortelser.

 

Se også disse sidene:

 

Tilbake til toppen av siden.