Forkortelser: E

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

EA Executive Assistant

E.A. (epreuve d’artiste), kunstnerens trykk. Disse trykkene er kunstnerens egne, og kommer i tillegg til selve opplaget.

E.A. (epreuve d’artiste), kunstnerens trykk. Håkon Blekens litografi Ewiges Andenken fra Hedda Gabler-mappen (1987).
Eksempelet viser en detalj av Håkon Blekens litografi Ewiges Andenken fra Hedda Gabler-mappen (1987).

 

EAT/E-A-T expertise, authoritativeness and trustworthiness, et uttrykk som brukes om nettsteder (søkemotoroptimalisering/webkommunikasjon).

E. coli Escherichia coli (Vanlig tarmbakterie, som oftest gir ukompliserte urinveisinfeksjoner. En sjelden type kan skille ut giftstoffer som angriper tarmslimhinnen og nyrene.)
Språkrådet anbefaler denne skrivemåten (stor E, punktum og mellomrom). Ved sammensetninger anbefaler Språkrådet bindestrek: E. coli-saken.

EBV Epstein-Barr-virus (virus som forårsaker kyssesyken)

ECT electroconvulsive therapy (elektrosjokk, brukes i psykiatrien for å behandle bl.a. alvorlige depresjoner)

EDB el. edb elektronisk databehandling

EDPB The European Data Protection Board

EEG elektroencephalogram (undersøkelse av hjerneaktivitet ved elektroder som festes på hodet)

EEK estiske kroner (kroon) (det internasjonale valutakodesystemet)

EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Den europeiske paraplyorganisasjonen for legemiddelindustrien

eg. egentlig

EHS electromagnetic hypersensitivity. El-overfølsomhet, elektromagnetisk hypersensitivitet, elektrosensitivitet eller «elallergi»

EIBI Early Intensive Behavioral Intervention (tidlig intensiv atferdsintervensjon)

EILO exercise-induced laryngeal obstruction (lidelse som gir akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser)

EKG elektrokardiogram (undersøkelse av hjerte via elektroder som festes på brystkassen og armer og bein) Engelsk: ECG.

ekskl. eksklusive (feilskrives ofte ekslusive). Se flere vanlige skrivefeil her.

e.Kr. etter Kristi fødsel. Se AD. og evt.

el. eller

e.l. eller liknende

elns eller noe slikt (SMS-språk)

ELS English language learners

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (psykoterapiform)

EMG elektromyografi (undersøkelse av muskulatur via måling av elektriske impulser)

ENT ear, nose and throat (engelsk forkortelse for ØNH (øre-nese-hals)

EPCACE enduring personality change after catastrophic experience

EPJ/epj elektronisk pasientjournal

EPO erytropoietin (Naturlig signalstoff som skilles ut fra nyrene og bidrar til produksjon av røde blodceller og dermed øker blodprosenten. En syntetisk variant brukes for å behandle anemi hos pasienter med bl.a. nyresvikt. Brukes også i idrettsdoping, fordi det øker yteevnen ved å øke blodprosenten.)

ERCP endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (undersøkelse av galle- og bukspyttkjertelveier via gastroskopi (slange ned i halsen))

ERT estrogen replacement therapy, dss. HRT (østrogenbehandling ved overgangsplager)

Esc Escape (tast på PC-tastaturet som avbryter en kommando)

et. (ikke etg.) etasje

E.T. / T.p. l’a (tiré par l’artiste), eget trykk. Kunstneren har selv trykket opplaget.

etc. et cetera

EUAL External ultrasound-assisted liposuction

EULA end-user license agreement (avtale mellom en leverandør av et dataprogram eller en tjeneste og en sluttbruker av dataprogrammet eller tjenesten)

EUR euro (det internasjonale valutakodesystemet)

ev. eventuelt

evt. etter vår tidsregning (jf. e.Kr.)

EØS det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.