Skriveregler og norsk rettskrivning: anbefalt litteratur

Når det gjelder norsk rettskrivning, er det Tanums store rettskrivningsordbok og Bokmålsordboka som er hovedkildene. De følger offisiell norsk rettskrivning. Bokmålsordboka er tilgjengelig i en nettversjon; Tanum vil bli gjort tilgjengelig på Ordnett.no i løpet av noen måneder. Tanum og Bokmålsordboka har nylig (januar 2006) kommet i nye utgaver og tatt opp i seg endringene fra 2005-språkreformen (mer omfattende informasjon finnes på Språkrådets nettsider).

Når det gjelder tegnsetting m.m., er det Finn-Erik Vinjes Skriveregler som ruler. I siste utgave ser det ut til at forfatteren og forlaget har oppdaget PC-ens utbredelse, men fortsatt inneholder den antikvariske råd fra en – for oss unge – fjern typografisk fortid (for eksempel råd om tre mellomrom ved sperring av tekst).

Håndboken Språkvett: Skriveregler, grammatikk og språklige råd fra a til å (tidligere utgitt som Håndbok i norsk) inneholder en rekke nyttige, om enn ikke akkurat bloddryppende, artikler. Den har i mangel av innholdsfortegnelse registeret plassert forrest i boken!

Norsk riksmålsordbok anbefales på det sterkeste med sitt rike eksempelmateriale. Der finner man blant annet ordet «trepanasjonsbestikk», som alene er verdt prisen for de fire bindene pluss to tilleggsbind. En annen ordbok mange har glede og nytte av, er Norsk ordbok (Kunnskapsforlaget).

Alle skrivende burde også ha en synonymordbok og en fremmedordbok lett tilgjengelig.

Det vrimler av bøker som gir språkråd. Finn-Erik Vinjes holdninger er omstridte, men det er vanskelig å komme utenom titler som Moderne norsk og Bedre norsk.

Bevingede ord gir forklaring på og opprinnelse til mange talemåter, ordtak, sitater og så videre. Her kan du for eksempel finne ut hvem fru Blom er.

For enkelte synes det vanskelig å komme seg igjennom livet uten skikkelige etymologiske ordbøker. Våre arveord (utgitt 2000) inneholder mer stoff enn selv språkinteresserte kan komme igjennom. Det samme gjør klassikeren Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog (utgitt 1903–1906, senere i faksimile). For allmuen er det utgitt mange lettleste bøker som forklarer ords opprinnelse: Sylfest Lomheim (eksdirektør i Språkrådet) står for Ordomord (i kataloger også omtalt som Ord om ord), og Sverre Kloumans Moro med ord er fin dass- eller hyttelektyre. Mye morsomt finner man også i Levende ord: Etymologi for alle av Johan H. Rosbach. Kjell Ivar Vannebos Katta i sekken er en morsom samling idiomatiske uttrykk.

Godt språk i lærebøker i serien Norsk språkråds skrifter inneholder verdifull informasjon for langt flere enn lærebokforfattere.

Mye nyttig om tegnsetting og rettskrivning i engelsk finner man i The Chicago Manual of Style.

Til slutt: At alle som besøker Korrekturavdelingen.no, har Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog 1-6 liggende på nattbordet tas for gitt. Unnasluntrerne kan trøste seg med at de fire første bindene finnes i en faksimileutgave på nettet.

Online ordbøker

Norske ordbøker

Skandinaviske ordbøker

Internasjonale ordbøker

For spesielt interesserte

 

 

Tilbake til toppen av siden.