Stor eller liten forbokstav

stor forbokstav liten forbokstav

Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her følger en kort oppklaring.

Lenger ned på siden finner du en liste over navn og ord man kan være usikker på om skrives med stor eller liten forbokstav. Se også en artikkel om hvor vanskelig det kan være å skrive egennavn riktig.

 

 

 

Statlige og kommunale institusjoner, etater etc. bestående av flere ord skal bare ha stor forbokstav i første ord:

 • Akershus universitetssykehus (se artikkel om egennavn)
 • Norges eksportråd
 • Norsk rikskringkasting
 • Norsk språkråd (skiftet 19.8.2005 navn til Språkrådet)
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statistisk sentralbyrå

I for eksempel det private næringsliv foretrekkes som oftest stor forbokstav i det andre leddet også selv om dette ikke er i tråd med offisielle regler – mange velger dessuten bedriftsnavn skrevet på engelsk:

 

Navnet på måneder skal skrives med liten forbokstav: januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november og desember. Navn på måneder er fellesnavn.

11. januar
14. og 18. februar
3. mars
10. april
17. mai
11. juni
22. juli
10. august
11. september
4. oktober
9. november
24. desember

Navn med bin, de, van, von, von der og ter skal ha stor forbokstav ved setningsstart:

 • Bin Laden bor i Belgia.
 • Von Bülow forsvant i Finland.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Enkelte forkortelser beholder liten forbokstav selv ved setningsstart:

 • dB
 • kHz
 • mA
 • mV
 • pH

Se egen artikkel om forkortelser og en liste over vanlige forkortelser.

 

Stor forbokstav når det følger en helsetning etter kolon, ellers liten:

 • Hodet er fylt av forvirrende tanker: Ble kong Olav myrdet? Lever Elvis Presley?
 • Dette hadde hun med seg til festen: øl, brennevin, potetgull og en rettskrivningsordbok.

Se for øvrig artikkelen om kolon. Er du usikker på når du skal bruke semikolon, se artikkelen om semikolon.

 

Liten forbokstav i titler og stillingsbetegnelser:

 • ayatolla Khomeini
 • kong Harald (kongen, men Kongen når det menes institusjonen)
 • pave Benedikt XVI (paven)
 • president Bush
 • herr Hansen

 

Stor forbokstav når det er tale om institusjonen, liten når det er tale om personen:

 • riksadvokaten/Riksadvokaten
 • barneombudet/Barneombudet
 • fylkesmannen/Fylkesmannen

 

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Liten forbokstav:

 • lady
 • lord
 • madam
 • madame
 • mister (men Mr.)
 • monsieur
 • sir

Eksempler:

 • Han var like krakilsk som sir Alex Ferguson.
 • Men lord Nelson kom ikke.
 • Det gjorde heller ikke lady Diana.
 • Det er ingen tvil om at monsieur Verdoux elsket sine koner.

 

Store forbokstaver i noen titulaturer:

 • Hans Majestet (men majesteten)
 • Hans Majestet Kong Harald (men kong Harald)
 • Deres Kongelige Høyhet
 • Hans Kongelige Høyhet
 • Deres/Hans Eksellense (men eksellensen)
 • H.M. Kong Harald

 

Stor forbokstav i navn på religiøse skrifter:

 • Bibelen (men bibelen når det er snakk om boken du holder i hånden)
 • Den hellige skrift (jf. regelen om stor forbokstav bare i første ord av flerleddete egennavn)
 • Det gamle testamente(t) Uten t til slutt har vært det vanlige.
 • Det nye testamente(t) Uten t til slutt har vært det vanlige.
 • Fjerde Mosebok (Se her hvis du lurer på hvordan skriftene i Bibelen forkortes.)
 • Koranen
 • Skriften
 • Talmud
 • Toraen

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Liten forbokstav i betegnelser for lover, forskrifter, traktater, konvensjoner, avtaler o.l.

 • arbeidsmiljøloven
 • barnevernskonvensjonen
 • mønsterplanen
 • tyngdeloven

Unntak: Magna Carta, Grunnloven og lover der første leddet er et stedsnavn, for eksempel Svalbardloven, Finnmarksloven

Stor forbokstav når forleddet er et egennavn i slike eksempler:

 • Bernkonvensjonen
 • Moseloven
 • Versaillesfreden
 • Warszawapakten

 

Stor forbokstav i begge ledd i uttrykk av denne type:

 • Fotball-Norge
 • Helse-Norge
 • Olje-Norge
 • Ski-Norge
 • Sommer-Oslo

Liten forbokstav i universitetsgrader

 • bachelor (engelsk skrivemåte for baccalaureus)
 • master

Hunderaser: liten forbokstav

Mange tror at valutabetegnelser og hunderaser er egennavn, men det er de ikke. De skal følgelig ha liten forbokstav.
Hunderaser: berner sennen, cocker spaniel, nova scotia duck tolling retriever, golden retriever, schæfer el. sjæfer osv.

hunderasen nova scotia duck tolling retriever. 
Foto: Per-Erik Skramstad

Eksempel på hunderasen nova scotia duck tolling retriever. (Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no)

Valuta

Valutabetegnelser: euro, pund, mark, dollar (flertall: dollar!), lire osv.

 

 

Mange av eksemplene her er hentet fra Finn-Erik Vinjes Skriveregler (8. utg.). Den inneholder mange flere eksempler og en grundig gjennomgang av og forklaring på reglene.

Du kan bruke hurtigtasten Shift+F3 i Word for å hoppe mellom store og små bokstaver. Les mer på Word-tips.no om hurtigtaster i Word.

Vitenskapelige betegnelser for dyr

Vitenskapelige betegnelser for dyr består av slektsnavn med stor forbokstav og artsnavnet med liten forbokstav, f.eks. Meta menardi (kjelleredderkopp / huleedderkopp), Corvus cornix (kråke) og Fulica atra (sothøne).

Titler på bøker, filmer, sanger etc.

I norsk skal titler på bøker, filmer, sanger etc. bare ha stor forbokstav i det første ordet: «Ut og stjæle hester». I engelske titler bør en følge den konvensjon som er rådende i engelskspråklige land.

Les mer om engelske titler her

Godt nytt år!

Man kan velge om man vil skrive «Godt nyttår!» og «Godt nytt år!», ifølge Språkrådet og ordbøkene. Også den røde Riksmålsordboken har eksempelet "Godt nyttår!".

I Norsk ordbok (Kunnskapsforlaget) er 'nyttår' sidestilt med 'nytt år': "nyttår: nytt år: godt nyttår! (vanligere skrevet: godt nytt år!)"

Store forbokstaver? Godt Nyttår? Godt Nytt År?

Det som definitivt er feil, er å bruke store forbokstaver i alle ord. Slik bruk av store forbokstaver hører ikke hjemme i norsk:

 • Godt Nytt År!
 • Godt Nyttår!
 • God Jul og Godt Nyttår!

 

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Engelsk: slik skrives dager, måneder, årstider og høytider

Navn på måneder skrives med stor forbokstav: January, February, March osv.

Navn på dager skrives med stor forbokstav: Monday, Tuesday, Wednesday osv.

Navn på høytider og andre spesielle dager skrives med stor forbokstav: Ramadan, Labour Day, New Year’s Day, Mother’s Day, Halloween (men i norsk skrives halloween med liten forbokstav)

Navn på årstider skrives med liten forbokstav: summer, winter, spring, autumn/fall

 

Egennavn der forleddet markerer beliggenhet e.l. skal normalt ha stor forbokstav i begge ledd

Latin-Amerika (men latinamerikaner og latinamerikansk)

Nord-Amerika

Nord-Norge

Sør-Norge

Sør-Østlandet

 

Stor eller liten forbokstav?

Her er en liste over ord mange er i tvil om skal ha stor eller liten forbokstav

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aelig oslash aring

 

 

abcd

aids (og hiv)

Alltinget (Island)

Alzheimers sykdom (men alzheimer)

arbeidsmiljøloven (Liten forbokstav i betegnelser for lover, forskrifter, traktater, konvensjoner, avtaler o.l. Unntak: Magna Carta, Grunnloven og lover der første leddet er et stedsnavn, for eksempel Svalbardloven, Finnmarksloven.)

Bibelen (men bibelen om boken eller i overført betydning)

champagne (men med stor C i varemerker)

CV el. cv (curriculum vitae)

de olympiske leker

de tre bukkene Bruse

den annen verdenskrig

Den hellige ånd (merk at Finn-Erik Vinje har ‘Den Hellige Ånd’ i sin bok Skriveregler)

Deputerkammeret (Frankrike)

Det hvite hus (bare stor D)

Det nye testamente(t) I 2005-utg. har Det Norske Bibelselskap valgt dobbelt bestemmelse (t til slutt)

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

efg

europamesterskapet

Faderen

fahrenheit

Fanden

fischersjakk med liten f eller stor forbokstav og bindestrek (Fischer-sjakk) i tråd med offisielle norske rettskrivningsregler. Fischersjakk er en variant av sjakk hvor offiserene plasseres tilfeldig bak raden med bønder.
Sjakkbrett - Fischer random, fischersjakk

FNs sikkerhetsråd (men Sikkerhetsrådet)

Folketinget (Danmark)

Forsvaret (Det norske forsvaret)

Frelseren

Golfkrigen

Golfstrømmen

Gud (men Odin er en gud)

gud skje lov, for guds skyld, gud bevares osv.

Guds lam

Guds sønn

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

hij

Herren

hiv (og aids)

Hovedforsamlingen (men FNs hovedforsamling)

Hæren (det norske landforsvaret)

Høyesterett

Håkon jarl

Håkon Ladejarl

Indre Sogn (se Skriveregler s. 91-92)

indre Østfold (se Skriveregler s. 91-92)

jonsok

jorden el. jorda

Jørgen hattemaker

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

klm

Kari nordmann

Karl den store

Kirken (om Den norske kirke), men Sauherad kirke, Nes kirke osv. – alltid med liten k.

Kongen (institusjonen), men kongen (om personen)

konjakk (men Cognac i varemerker)

Kristi himmelfartsdag

krystallnatten

Lagtinget

Lilleasia

madeira

MB (megabyte)

Mellom-Amerika

Menneskesønnen

Meta menardi (kjelleredderkopp / huleedderkopp). Vitenskapelige betegnelser for dyr består av slektsnavn med stor forbokstav og artsnavnet med liten forbokstav

middelalderen

Midtøsten

moder Jord

månen

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

nop

nedre Telemark (se Skriveregler s. 91-92)

Norden

Nord-Norge (men nordnorsk)

Nord-Vestlandet

Norge (alle land har stor forbokstav, men norsk og nordmenn etc. har liten)

norgesmesterskapet

nova scotia duck tolling retriever (alle hunderaser med liten forbokstav)

Odelstinget

Ola nordmann

olsok

Oslo Sporveier (i 2008 ble navnet endret til Ruter)

Oslo vest

Overhuset

Parkinsons sykdom (men man har parkinson)

Parlamentet

Pavestolen

Picassoer (flere Picasso-malerier; men bindestrek ved flere ledd: Pablo Picasso-er)

Posten

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

qr

quisling

reformasjonen

Regjeringen el. regjeringen (som institusjon, men bare regjeringen når det er snakk om en konkret regjering)

Riksdagen

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

s

Sankt Peter

sanktbernhardshund (alle hunderaser med liten forbokstav)

sankthansaften (men bydelen i Oslo heter St. Hanshaugen)

Satan

Sauherad kirke (liten k i alle slike kirkenavn)

Sikkerhetsrådet (men FNs sikkerhetsråd)

Sivilforsvaret

Skaperen

Statistisk sentralbyrå (merk liten s i sentralbyrå). SSB.no

svartedauden

Syden

Sørlandet

Sørlandskysten

Sørvest-Norge

Sør-Østlandet

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

tuvw

Tinget (Stortinget). Stortinget.no

Tippeligaen

Tourettes syndrom (men tourette)

trettiårskrigen

Verdikommisjonen

Vesten (men Det ville vesten)

Vestindia

Vest-India (den vestre delen av India)

vestkysten/østkysten (f.eks. i USA)

Vietnamkrigen

Vogtkomiteen

watt

Wienkongressen

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

xyzæøå

Ytre Oslofjord

Østen

Øvre Romerike

Vestre Bærum

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Lister på Korrekturavdelingen.no:

liste over forkortelser

vanligste korrekturfeil

oversikt over ord som er berørt av 2005-reformen

 

Se også artikkelen om stor og liten forbokstav i engelske titler og artikkelen om egennavn som skaper bry.