Ordenstall: første, andre, tredje osv.

Ordenstall

Ordenstall betegner en plass i en rekkefølge: første, andre, tredje. Vanlige tall kalles for grunntall: en, to, tre.

Ordenstall skrevet med tall

Når ordenstall skrives med tall, skal det være punktum etter tallet. Pass på at du ikke glemmer mellomrommet etter punktumet!

3. avdeling

5. kapittel

17. mai

Olav 5. (men uten punktum når regentnummer skrives med romertall: Olav V)

4.–5. januar

Ved opplisting av ordenstall skal det både være punktum og komma: 11., 13., 15. og 17. mai

Ordenstall med bokstaver

Ordenstall med bokstaver

Ordenstall kan også skrives med bokstaver:

første, andre tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende/syvende, åttende osv.

Dato uten årstall

Punktumet må med når datoen står uten årstall. Det er jo her snakk om et ordenstall: niende, ikke ni.

  • 25.9.
  • 25.09.

Oppramsing av ordenstall

Ordenstall som ramses opp skal beholde punktumet.

  • 1., 2., 3. og 4. april.

Overraskende mange er usikre på dette, sannsynligvis fordi det ser merkelig med punktum og komma rett etter hverandre.

Ordenstall i sammensetninger

Språkrådet har gitt råd om å bruke bindestrek dersom du skal skrive sammensetninger som inneholder et ordenstall:

  • 2.-styrmann (annenstyrmann)
  • 1.-divisjonsspiller (førstedivisjonsspiller)

Det må være forskjell på 2. styrmann (av f.eks. fire–fem stykker) og yrkestittelen 2.-styrmann.

Mange vil helst bruke bokstaver i stedet for tall.

Merk følgende:

Dersom et ordenstall avslutter en setning, skal det bare være ett punktum til slutt. Det samme gjelder forkortelser.

Skrivemåten til grunntallet/ordenstallet 11 er: elleve/ellevte.

Det heter åttendedelsfinale eller åttedelsfinale (ikke åttendelsfinale). Åttedels- eller åttendedels er alltid valgfritt (men feil er åttendels-)

De foreldete skrivemåtene 1ste, 5te, 7de etc.kan ikke brukes!

Ordenstall: Logo for avisen 1ste mai (1918)


Logoen til avisen 1ste Mai, Arbeiderpartiets tidligere hovedorgan i Stavanger, slik den så ut i oktober 1918 da spanskesyken herjet i Norge.

Ordenstallene ved forkortelse av bibelbøkene skal ha punktum. Merk dog at dette i enkelte bibelutgaver ikke blir fulgt: 1. Mos, 2. Kor osv.