Forkortelser: R

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

R-102 restriksjonsområde 102, et område i Oslo sentrum som det kreves spesiell godkjenning for hvis man skal fly over det med drone. Se Luftfartstilsynets hjemmeside

RAM random access memory

red.anm. redaksjonens anmerkning

ref. referanse, referert

REKO (sv. rejäl konsumtion, no. rettferdig konsum), matfellesskap for et begrenset geografisk område som gir forbrukeren mulighet til å kjøpe matvarer direkte fra produsenter og gårder uten mellomledd.

res. resolusjon

res.kap. residerende kapellan

resp. respektive

RHF regionalt helseforetak (jf. HF helseforetak)

RIP requiescat in pace (hvil i fred). R.I.P. er også vanlig skrivemåte.

RLE (med store bokstaver) religion, livssyn og etikk (men skolefag skrives med liten forbokstav)

ROFL rolling on floor laughing (Internett-sjargong)

ROI return on investment. Overskuddet man får etter å ha investert penger i noe. Avkastning per investerte krone.

ROM read-only memory

Rom Paulus’ brev til romerne (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

RSS Real Simple Syndication

rx rv. riksvei

Rx betyr i medisinsk sammenheng at det dreier seg om et reseptpliktig legemiddel. Egentlig er Rx ikke noen forkortelse, mer et symbol, som ble skrevet som en stor R med en strek over halen. Jf. OTC.