Forkortelser: R

bokstaven r

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

R-102 restriksjonsområde 102, et område i Oslo sentrum som det kreves spesiell godkjenning for hvis man skal fly over det med drone.

RAM random access memory

RBK Rosenborg Ballklub (NB! Kun én b til slutt!)

red.anm. redaksjonens anmerkning

ref. referanse, referert

REKO (sv. rejäl konsumtion, no. rettferdig konsum), matfellesskap for et begrenset geografisk område som gir forbrukeren mulighet til å kjøpe matvarer direkte fra produsenter og gårder uten mellomledd.

res. resolusjon

res.kap. residerende kapellan

resp. respektive

RF radiofrekvensenergi/radiofrekvensbehandling (ved f.eks. behandling av åreknuter). I karkirurgi brukes varmebehandling ved bruk av radiofrekvensenergi når pasienten har ødelagte klaffer i større overflatiske vener på lårene eller leggene.

RHF regionalt helseforetak (jf. HF helseforetak)

RIP requiescat in pace (hvil i fred). R.I.P. er også en vanlig skrivemåte.

RISM Répertoire International des Sources Musicales. En internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å dokumentere eksisterende musikalske kilder over hele verden: manuskripter, trykte musikkutgaver, skrifter om musikkteori og libretti som finnes i biblioteker, arkiver, kirker, skoler og private samlinger.

RLE (med store bokstaver) religion, livssyn og etikk (men skolefag skrives med liten forbokstav)

ROAS return on ad spend (return on advertising spend)

ROFL rolling on floor laughing (Internett-sjargong)

ROI return on investment. Overskuddet man får etter å ha investert penger i noe. Avkastning per investerte krone.

ROM read-only memory

Rom Paulus’ brev til romerne (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

ROP rus og psykisk lidelse. Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse omtales som ROP-lidelser.

ROV remotely operated vehicle (fjernstyrt enhet, f.eks. et undervannskamera)

RRD Rose Rosette Disease. Roserosette.org

Rose i Visby på Gotland

RRV Rose Rosette Virus. Virus for forårsaker Rose Rosette Disease.

RS eller RSV respiratorisk syncytialvirus (et virus som gir luftveisinfeksjon). Les om RS-virusinfeksjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

RSS Real Simple Syndication

rx rv. riksvei

Rx betyr i medisinsk sammenheng at det dreier seg om et reseptpliktig legemiddel. Egentlig er Rx ikke noen forkortelse, mer et symbol, som ble skrevet som en stor R med en strek over halen. Jf. OTC.

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.