Forkortelser for skriftene i Bibelen

Bibelen

 

Forkortelser på Korrekturavdelingen

Liste over forkortelserForkortelser i norskSkriftene i BibelenFlyplasser i Norge

 

 

Tilbake til oversikt over forkortelser.

1. Mos
Første Mosebok
2. Mos
Andre Mosebok
3. Mos
Tredje Mosebok
4. Mos
Fjerde Mosebok
5. Mos
Femte Mosebok
Jos
Josvas
Dom
Dommerne
Rut
Rut
1. Sam
Første Samuelsbok
2. Sam
Andre Samuelsbok
1. Kong
Første Kongebok
2. Kong
Andre Kongebok
1. Krøn
Første Krønikebok
2. Krøn
Andre Krønikebok
Esra
Esra
Neh
Nehemja
Est
Ester

Tilbake til toppen av siden.

Job
Jobs bok
Sal
Salmenes bok
Ordsp
Salomos ordspråk
Fork
Forkynneren
Høys
Høysangen
Jes
Jesaja
Jer
Jeremia
Klag
Klagesangene
Esek
Esekiel
Dan
Daniel
Hos
Hosea
Joel
Joel
Am
Amos
Ob
Obadja
Jona
Jona
Mi
Mika
Nah
Nahum
Hab
Habakkuk
Sef
Sefanja
Hag
Haggai
Sak
Sakarja
Mal
Malaki
Matt
Matteus
Mark
Markus
Luk
Lukas
Joh
Johannes
Apg
Apostlenes gjerninger

Tilbake til toppen av siden.

Rom
Paulus' brev til romerne
1. Kor
Paulus' første brev til korinterne
2. Kor
Paulus' andre brev til korinterne
Gal
Paulus' brev til galaterne
Ef
Paulus' brev til efeserne
Fil
Paulus' brev til filipperne
Kol
Paulus' brev til kolosserne
1. Tess
Paulus' første brev til tessalonikerne
2. Tess
Paulus' andre brev til tessalonikerne
1. Tim
Paulus' første brev til Timoteus
2. Tim
Paulus' andre brev til Timoteus
Tit
Paulus' brev til Titus
Filem
Paulus' brev til Filemon
Hebr
Brevet til hebreerne
Jak
Jakobs brev
1. Pet
Peters første brev
2. Pet
Peters andre brev
1. Joh
Johannes' første brev
2. Joh
Johannes' andre brev
3. Joh
Johannes' tredje brev
Jud
Judas' brev
Åp
Johannes' åpenbaring

 

 

Tilbake til toppen av siden.