Forkortelser: H

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

H partiet Høyre

ha hektar (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

HA hovedavtalen

HBO/hbo høystbydende over

HBO Home Box Office (TV-kanal og mediehus)

H.C. hors commerce, dvs. utenfor omsetning. Brukes f.eks. når en kunstner gir bort et trykk som ikke er en del av opplaget.

HEA happily ever after (brukes om kjærlighetsromaner med en god («emosjonelt tilfredsstillende og optimistisk») slutt for hovedpersonen, i det minste midlertidig). Se HFN

HF helseforetak (jf. RHF regionalt helseforetak)

HF Det humanistiske fakultet (f.eks. ved Universitetet i Oslo)

HFN happy for now (brukes om kjærlighetsromaner med en god slutt for hovedpersonen, i det minste midlertidig). Se HEA

hg hektogram

hhv. henholdsvis

HPD histrionic personality disorder

hiv (og aids), jf. covid-19

Språkrådet om forkortelser av navn på sykdommer: «Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.» Les mer her …

HK Handel og Kontor

HKD hongkongdollar (det internasjonale valutakodesystemet)

HKI humankapitalindeks

hl hektoliter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

HLR hjertelungeredning ved munn-til-munn og hjertekompresjon. Jf. AHLR.

HMS helse, miljø og sikkerhet

HOD Helse- og omsorgsdepartementet

hoh. høyde over havet

hr. herr

HR human resources (HR-direktør, HR-sjef)

h.r.adv. høyesterettsadvokat

HRT hormone replacement therapy (østrogenbehandling ved overgangsplager), dss. ERT

HSPA High Speed Packet Access

hst halvstangmaske eller halvstavmaske (forkortelse som brukes i hekling)

hstm halvstangmaske eller halvstavmaske (forkortelse som brukes i hekling)

html (hyper text markup language; det er vanligere å bruke versaler: HTML)

HTTP HyperText Transfer Protocol

H.V. «här vilar» (her hviler). Forkortelse på gravminner. Bildet viser en gravstein fra 1731 med denne forkortelsen. Den står på Fide kirkegård på Gotland. Se flere gravminner fra 1700-tallet her: Gravgaver.no

Hz hertz

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.