Paratagme: eksempler på faste parataktiske uttrykk

Et paratagme er en forbindelse av sideordnede ledd. Paratagmer kan ha to eller flere ledd. Mange paratagmer er faste uttrykk der leddene ikke kan bytte plass (likt og ulikt, ditt og datt, hipp som happ). Et paratagme kan bestå av synonymer eller antonymer, men noen passer ikke inn i disse kategoriene.

Ofte brukes det bokstavrim i paratagmer: flokk og følge, punkt og prikke, bulder og brak osv. Noen har også enderim: bunn og grunn, knall og fall, klabb og babb, rubb og stubb.

 • armer og bein
 • berg og dal
 • bøtter og spann
 • død og pine
 • fisk og vilt
 • flo og fjære
 • flokk og følge
 • fyr og flamme
 • klabb og babb
 • gråt og jammer
 • gods og gull
 • knall og fall
 • futt og fart
 • (mellom) barken og veden
 • (på alle) bauger og kanter
 • (love) bot og bedring
 • (ha) bukta og begge endene
 • (med) bulder og brak
 • (i) bunn og grunn
 • (ane) fred og ingen fare
 • (med) fynd og klem
 • (verken) fugl eller fisk
 • (i) hytt og vær
 • (over) hals og hode
 • (på) kryss og tvers
 • (love) gull og grønne skoger
 • rusk og rask
 • hipp som happ

 

En omfattende oversikt over paratagmer finnes i artikkelen Likt og ulikt om ditt og datt av Svein Lie (Maal og minne, 1982)