Slik bruker du kolon

kolon

Kolon må ikke forveksles med semikolon. De to tegnene har helt forskjellig bruk. Det finnes ingen tilfeller der kolon og semikolon kan brukes om hverandre. Nedenfor følger den vanligste bruken av kolon.

→ Her kan du lese om hvordan man bruker semikolon

Kolon i klokkeslett

I 2014 godkjente Språkrådet kolon i klokkeslett. Nå kan du derfor skrive 21:30 eller 21.30.

Kolon ved sitat eller replikk

  • Gustav sa: «Jeg har langt hår.»
  • Cecilie tenkte: «Nå får det bære eller briste!»

→ Les her om bruk av riktig anførselstegn kan du lese her.

→ Les her om rekkefølgen av tegn.

Kolon ved forklaring eller eksemplifisering

Merk at det skal være liten forbokstav etter kolon når det ikke følger en helsetning.

Kolon i Internett-adresser og annen datasammenheng

Les her om bruk av skråstrek.

Kolon i verkhenvisninger

  • Homer: «Odysseen». (Titler på litterære verker kan også kursiveres.)
  • Alfred Hitchcock: «Rear Window». (Filmtitler kan også kursiveres.)

→ Les mer om bruk av bindestrek, tankestrek, apostrof, skråstrek, kolon og semikolon her!

→ Les mer om bruk av anførselstegn ved boktitler og navn på kunstverk her!

 

 

 

Tilbake til toppen av siden.