Regler for bruk av apostrof

Mange vet ikke forskjell på apostrof og aksent. Tegnet apostrof får du skrevet ved å holde Alt-tasten nede mens du taster 0146 på det numeriske tastaturet (alt-m på Mac). Apostrof skal se ut som et hevet komma. Nedenfor kan du lese om når du skal og ikke skal bruke apostrof.

De to aksentene på tasten mellom pluss og slettetasten skal ikke brukes som apostrof.

I enkelte tekstbehandlingsprogrammer, som for eksempel Word, blir tegnet for fot (som du finner på tasten med stjerne på, til høyre for æ) automatisk endret til riktig apostrof (0146). Tegnet for fot (') bør bare brukes som erstatning for apostrof i uformelle sammenhenger, i e-poster etc.

apostrof frisianus

I norsk brukes i utgangspunktet ikke apostrof ved genitiv:

 • Kåres krøller (Kåre’s krøller er feil)
 • Elton Johns konserter, husets farge, Amazons kundeservice, Hitchcocks filmer, Bushs taler, Disneys filmer, politimannens kølle

Bruk av apostrof i slike eksempler skyldes antakeligvis påvirkning fra engelsk.

 

Unntak der apostrof skal brukes

Apostrof brukes ved genitiv i ord som ender på s, z og x (uttalen har ikke noe å si)

 • Anders’ leilighet
 • Iain Pears’ romaner
 • Grete Waitz’ treningsprogram
 • Johannes’ åpenbaring
 • Alex’ dialekt
 • Tom Hanks’ filmer (ikke Hanks sine filmer (=garpegenitiv))
 • Eieform av Internett-adresser skal ha apostrof: Wagneropera.net’s
  www.sprakradet.no’s

Men: Bushs, Bachs, dusjs, Kampuschs

apostrof og genitiv

Merk at Aftenposten bruker apostrof når ordet ender med en uttalt vislelyd (Bush’). Dette er ikke i tråd med Språkrådets anbefalinger.

 

Apostrof brukes i forbokstavord som ender på liten bokstav og blir skrevet uten punktum

 • Sp’s talskvinne
 • Aftenposten.no’s nyhetsprofil

 

Apostrof brukes etter enkeltbokstaver

 • bokstaven æ’s utbredelse

 

Apostrof brukes ved visse forkortelser og ord som er brukt mer tilfeldig som substantiv

 • en pc’s prosessor (men PCs, se nedenfor)
 • ordet sprute’s partisippform

 

Men når siste bokstav er en versal (stor bokstav), brukes ikke apostrof

 • Volvo PVs motor (skriv gjerne om setningen)
 • RBKs gullhåp
 • PCs
 • NRKs
 • Unntatt ved s, z og x: SAS’, SX’ osv.

Ikke apostrof ved forkortelser som slutter med punktum

 • Finn Bergesen jr.s

Ikke apostrof ved romertall

 • Olav Vs flosshatt

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Annen bruk av apostrof

Apostrof brukes i noen franske ord:

 • Jeanne d’Arc
 • chargé d’affaires (diplomat av lavere rang)
 • raison d’être (eksistensberettigelse)

 

Apostrof når bokstaver er fjernet

 • Vål’enga
 • ’n Per
 • Kupper’n
 • rock’n’roll: Skrivemåten varierer. Slik det står her, med to apostrofer og uten mellomrom, har Dagbladet praktisert i «alle» år, og slik står det i Kunnskapsforlagets Rock-leksikon. The Chicago Manual of Style anbefaler mellomrom før den første apostrofen og etter den siste (rock ’n’ roll), og dette er i tråd med regelen om å sette apostrof der det er fjernet en bokstav. Varianter med én apostrof (rock ’n roll), med to apostrofer og med to bindestreker (rock-’n’-roll) ses også. Vil du unngå problemet, kan du skrive «rock and roll».

 

Apostrof er vanlig i en del egennavn

 • McDonald’s
 • Levi’s
 • Lloyd’s (forsikringsgiganten: hjemmeside)
 • Lloyd’s Register (hjemmeside)
 • Ballantine’s

 

Merk disse egennavnene der det ikke skal være apostrof

 • Diners Club
 • Guinness (Guinness World Records)
 • Guinness (ølmerke)
 • Hamleys
 • Harrods
 • Lloyds TSB Bank (hjemmeside)
 • Peppes pizza
 • Woolworths

 

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Pass på at du ikke blander sammen apostrof med aksent! De to tegnene har i de fleste fonter helt forskjellig utforming. Apostrof skal se ut som et hevet komma. Det er det samme tegnet som vi anbefaler at du bruker til høyreanførselstegn ved sitat inni sitat (Alt+0146), jf. art. om anførselstegn.

 

Les mer om tegnsetting.