Forkortelser: W

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

W watt

W3C World Wide Web Consortium

WAL Water-assisted liposuction

WC el. wc water closet

WC World Cup

WHO World Health Organization

WMS Warehouse Management Systems

WTO World Trade Organization. Norsk: Verdens handelsorganisasjon (nettside). Merk at Verdens helseorganisasjon skal ha liten h: Statlige og kommunale institusjoner, etater etc. bestående av flere ord skal bare ha stor forbokstav i første ord.

WWW World Wide Web

WYSIWYG what you see is what you get