Og eller å? Når skal du bruke å og når skal du bruke og?

Siden infinitivsmerket «å» og konjunksjonen «og» uttales likt, kan det noen ganger være vanskelig å skille mellom dem i skrift. Infinitivsmerket «å» forteller at det som følger, er en infinitiv. Dersom vi ser eller skriver en «å», skal det derfor også alltid følge et verb i infinitiv.

Konjunksjonen (bindeordet eller sideordningsordet) «og» brukes mellom ord eller ordgrupper av samme type eller med samme funksjon. «Og» kan altså også stå mellom to infinitiver; som i eksemplet under, der «og» binder sammen de to siste infinitivene:

  • Han skal prøve å lære å strikke og sy.

Her oppstår det ofte tvil. Fortidsprøven kan være til hjelp: Vi gjør setningen om til fortid og ser hvordan den oppfører seg:

  • Han prøvde å lære å strikke og sy. (Fasit: Ok.)

 

Andre eksempler:

Tvilstilfelle: Skal du ut å/og reise?
Fortidsprøven: I går var du ute og reiste
Fasit: Skal du ut og reise?

Tvilstilfelle: Vil du slutte å/og erte?
Fortidsprøven: Du sluttet å erte
Fasit: Vil du slutte å erte?

 

Stå og, sitte og, ligge og

I konstruksjoner som «stå og ...», «sitte og ...», «ligge og ...» skal det alltid være «og».

  • De kan stå og diskutere lenge. (Fortidsprøven: De stod og diskuterte lenge.)
  • Jeg skal ligge og sove en stund. (Fortidsprøven: Jeg lå og sov en stund.)

 

Presens partisipp: sittende og lese

Det samme gjelder etter presens partisipp:

  • De ble stående og diskutere, de ble liggende og sove. (Fortidsprøven: De stod og diskuterte. De lå og sov.)

 

Å i faste uttrykk

«Å» brukes i noen faste uttrykk:

  • så å si
  • vel å merke
  • komme ut å kjøre

 

Vær snill og

«Være snill og» (+ «være god og» osv.):

Vi skriver: «Kan du være snill og komme?» «Kunne du være snill og hjelpe meg?» (Fortidsprøven: Du var snill og kom, Du var snill og hjalp meg)

Om vi føyer til et «så» foran adjektivet (her: snill), blir det naturlig med infinitiv: «Kan du være så snill å komme?» (Fortidsprøven: Du var så snill å komme.)

 

Husk

  • «Å» står alltid foran en infinitiv.
  • «Og» kan stå foran en infinitiv.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Jan R. Tislevoll driver nettstedet Rett norsk, og arbeider med språkvask, korrektur og oversettelse: bokmål og nynorsk. Han har tidligere jobbet som førstekonsulent i Språkrådet.