Forkortelser: O

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

o.a. og annet, og andre; oversetters anmerkning

OB out of bounds (utenfor spilleområdet i golf)

OBE Officer of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

obs legg merke til

OCD Obsessive Compulsive Disorder (tvangslidelse)

OCR optical character recognition

OCSO Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae («trappistordenen»)

OD Det odontologiske fakultet (Universitetet i Oslo)

OED Olje- og energidepartementet

off. offentlig

OFG Opplysningskontoret for frukt og grønt

frukt og grønt

ofl. og flere

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (EUs varemerkemyndighet)

okt. oktober

o.l. og liknende

OLF Oljeindustriens Landsforening

on. onsdag

OP Original Post / Original Poster (Internett-sjargong: viser til første innlegg i en diskusjon eller den som startet diskusjonen)

op. opus

Opus 133

OS operativsystem

OSS Office of Strategic Services (amerikansk etterretningstjeneste, forløperen til CIA)

osv. og så videre

OT off topic (Internett-sjargong)

OTC over the counter (legemiddel som kan selges uten resept, jf. Rx)

OTOH on the other hand (Internett-sjargong)

OTP obligatorisk tjenestepensjon

ovf. ovenfor

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.

 

Hvilket operativsystem (OS) hadde Korrekturavdelingens brukere i 2015?

operativsystem Korrekturavdelingen Google Analytics 2015

Tallene viser hvilket operativsystem Korrekturavdelingens brukere hadde installert på enheten sin da de besøkte nettstedet i 2015. Tallene er fra Google Analytics og gjelder for tidsrommet 1.1.-31.12. Tallene gjenspeiler at de fleste av brukerne sitter på et kontor med Windows-PC.

 

Korrekturlesing, manusvask, oversetting

Her finner du en oversikt