Forkortelser: O

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

o.a. og annet, og andre; oversetters anmerkning

OB out of bounds (utenfor spilleområdet i golf)

OBE Officer of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

obs legg merke til

OCD Obsessive Compulsive Disorder (tvangslidelse)

OCR optical character recognition

OD Det odontologiske fakultet (Universitetet i Oslo)

OED Olje- og energidepartementet

off. offentlig

ofl. og flere

okt. oktober

o.l. og liknende

OLF Oljeindustriens Landsforening

on. onsdag

OP Original Post / Original Poster (Internett-sjargong: viser til første innlegg i en diskusjon eller den som startet diskusjonen)

op. opus

Opus 133

OS operativsystem

osv. og så videre

OT off topic (Internett-sjargong)

OTC over the counter (legemiddel som kan selges uten resept, jf. Rx)

OTOH on the other hand (Internett-sjargong)

OTP obligatorisk tjenestepensjon

ovf. ovenfor

 

Hvilket operativsystem (OS) hadde Korrekturavdelingens brukere i 2015?

operativsystem Korrekturavdelingen Google Analytics 2015

Tallene viser hvilket operativsystem Korrekturavdelingens brukere hadde installert på enheten sin da de besøkte nettstedet i 2015. Tallene er fra Google Analytics og gjelder for tidsrommet 1.1.-31.12. Tallene gjenspeiler at de fleste av brukerne sitter på et kontor med Windows-PC.

 

Korrekturlesing, manusvask, oversetting

Her finner du en oversikt