Forkortelser: K

KI-generert bilde

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

k forkortelse for tusen i uformelle sammenhenger: 15k = 15 000

KAM key account manager

kB kilobyte

KBE Knight Commander of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

kbps kilobit per sekund

KD Kunnskapsdepartementet

kfr. konferer

kg kilogram, kortform: kilo (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

kgl.res. kongelig resolusjon

KIA militærsjargong for Killed in Action

KI kunstig intelligens (engelsk: AI). Årets ord 2023 er «KI-generert».

KI-generert bilde

kjm kjedemaske (forkortelse som brukes i hekling)

KKD Kultur- og kirkedepartementet

kl. klasse; klokka

km kilometer (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

km kjedemaske (forkortelse som brukes i hekling)

KMI kroppsmasseindeks, det samme som body mass index (BMI).

km/t el. km/h kilometer per time

KO knockout

KOLS eller kols kronisk obstruktiv lungesykdom

komm. kommunal

KPI Key Performance Indicators; konsumprisindeks

K-pop Korean pop

kr krone(r)

KRD Kommunal- og regionaldepartementet

KrF Kristelig Folkeparti

KrFU Kristelig Folkepartis Ungdom

KRL kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (navnet endret i 2001 fra kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering)

KS kommandittselskap, kvalitetssikring

kst. konstituert

kV kilovolt

kVA kilovoltampere

kvm kvadratmeter (forkortelsen er, så vidt vi vet, ikke godkjent av Språkrådet og står ikke i Skriveregler, men vi mener den burde kunne brukes som alternativ til m2)

KVU Kultur- og velferdsutvalget (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

kW kilowatt

kWh kilowattime

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.