Vanlige typer skrivefeil

En del typer skrivefeil går igjen. Det er viktig at den som jobber med kvalitetssikring av tekst – bevisst eller ubevisst – er klar over disse feilskrivingsmønstrene.

Grunnen til at det er så vanskelig å se egne skrivefeil, er at man ubevisst leser det riktige ordet inn i det feilskrevne. Det gjør vi alle, også som lesere. Det er fullt mulig å lese den oransje setningen til høyre fem–seks ganger uten å se noen feil. Skrivefeil som skyldes uvitenhet eller at man ikke har giddet å slå opp i en ordbok, er ikke tatt med her.

 

 

 

Dittografi

Dittografi betyr dobbeltskriving av en bokstav, stavelse eller et ord, og er en meget vanlig feil: «Du er er her hos meg!» Som oftest er det småord som er, at, de, vi, må osv. som gjentas, men det hender også at det er flere ord: «Sorgreaksjonen kan snus til snus til aksept og optimisme.»

Når to like bokstaver (som oftest er det konsonanter) kommer etter hverandre, er det veldig lett å slenge på en ekstra. Denne typen skrivefeil kan være vanskelig å oppdage.

rullleblad

tennnerskjærende

papppaperm

bakkkant

 

Dobbeltskriving av stavelser kan også være vanskelig å oppdage:

universitetetet i stedet for universitetet

parallellellogram i stedet for parallellogram

«Omvendt» dittografi

Med moderne retteprogrammer har det dukket opp en ny type feil, nemlig at en korrekt dittografi blir «rettet» feil, altså at et av ordene blir slettet. Se eksempel fra boken Akryl for alle på Kontur forlag. I originalen heter det:

«Omvendt» dittografi

I den norske utgaven skulle det ha stått «Som lærer lærer jeg fortsatt», men retteprogrammet har «hjulpet» oversetteren eller forlaget med å lage følgende feil:

«Omvendt» dittografi

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Sammenblanding av ord som skrives eller uttales likt, men har ulik betydning (homonymer)

hjerne/gjerne

hun/hund

Dette er skrivefeil som lett kan gjøres selv om man godt vet ordenes forskjellige betydning. Siden setningens mening endres, er dette uheldige feil. Ofte kan ufrivillig komiske setninger oppstå.

 

Sammenblanding av ord eller uttrykk som likner

Da jeg tidlig på 80-tallet jobbet i Vårt Land, leverte en journalist en artikkel til desken med følgende tittelforslag: «Første boken som gir Bondevik reisning.» (Eller var det Borten?) Desken rettet «reisning» til «oppreisning».

En liknende type skrivefeil er det når man skriver et ord som nesten er identisk med det man skal skrive: «Kjendisene Bjørnstad spiller mer på Pebble Beach » (fra VG.no; det skulle stått «med»). Eller, som i faksimilesnutten fra Kunnskapsforlagets Språkvett: «inntrykk» i stedet for «innrykk».
Engelsk «of» feilskrives ofte «og» av nordmenn: Beast og Burden.

trykkfeil

På siden med vanlige skrivefeil finner man en del slike eksempler: forvente/vente, forskrive/foreskrive, innfinne seg / avfinne seg med osv.

En variant av denne typen skrivefeil kan man kanskje kalle ubevisste feilskrivinger som skyldes at man har helt andre ting i tankene enn det man skriver om (se annonsen til høyre). Klassikeren her er en forsnakkelse som har gått som en farsott på Internett. Det er en svensk nyhetsoppleser som meddeler følgende: «Schweiziska räddningsarbetare uppger att det inte längre finns hopp om att fitta ... hinna ... fitt ... att hitta överlevande.»

 

trykkfeil pulepynta

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

Smitte

En ganske vanlig feil er at en bokstav eller del av et ord «smitter» over på en nesten lik foregående stavelse eller ord.

«Valdemar og Danmark» ble til «Valdemark og Danmark» i denne tekstingen av dokumentaren Historien om Danmark. Hjernen forbereder seg allerede til ordet Danmark idet ‘Valdemar’ skrives, og da er det fort gjort at en slik feil oppstår.

Skrivefeil Finlang

Det er fort gjort å skrive «emigramt» i stedet for «emigrant». Den første m-en kan åpenbart være smittsom. Den kan også være slik konsonantsmitte som gjør at mange skriver «posistiv» i stedet for «positiv».

skrivefeil smitte

skrivefeil hustorien til hurtigruten

Skrivefeil smitte Rudulf

ekskluksivt

Ekslusiv skrevet uten k kjenner vi igjen som en vanlig skrivefeil. I dette eksempelet (ekskluksivt) har det imidlertid sneket seg inn en ekstra k – en smitte fra -ks- i starten av ordet.

Andre eksempler på «smittefeil»

Politiet opplyser at det ikke ligger noe krininelt bak dødsfallet.

Boksmålsordboka i stedet for Bokmålsordboka

«striplet strek» i stedet for «stiplet strek» (vanligere er: «stiplet linje»).

I Andrés Bjerkes dikt …

Jeg skulle ha fulgt meg bedre i tysktimene (fulgt med).

plastisk kirirgi

Feilskrivingen ‘kirirgi’ for ‘kirurgi’ ser man ofte i mange varianter, se for eksempel søkeresultatsiden for søk på plastisk kirirgi i stedet for plastisk kirurgi.

radaktør i stedet for redaktør

«leve lenge i langet» i stedet for «leve lenge i landet»

Enkeltord: skattedradrag, folosofi

«da det er stor risiko form komplikasjoner i form av infeksjon» (i dette eksempelet tenker forfatteren på at uttrykket «i form av» snart skal komme og feilskriver derfor ’for’)

 

skrivefeil

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Gjentakelse som følge av redigering

Ofte ser man at et ord eller en del av en setning gjentas. Det kan skyldes distraksjon, redigeringsfeil, at man er usikker og ikke får bestemt seg (heter det Dagbladet AS eller AS Dagbladet?) eller at man ubevisst har en annen setningskonstruksjon i bakhodet:

Da vi kom, sto det sjampanje på bordet da vi kom.

Marit Christensen går til sak mot AS Dagbladet AS.

Så kom en mannen inn.

Syv minutter etter hvilen satten Robert Koren spikeren i kista med Syv minutter etter pause økte Robert Koren til 4-0, og kampen var avgjort.

Vi er spesialister på lås og alt som har å gjøre med låser å gjøre.

Det første eksempelet kan i en tidlig versjon ha vært: Det sto sjampanje på bordet da vi kom. Så har man tenkt at det blir bedre hvis leddsetningen «da vi kom» stilles forrest i setningen. En hvilken som helst redigerer kan skrive under på hvor lett det er at det blir feil under slik redigering. Syv-minutter-eksempelet er fra VG Nett.

 

 

I en tidligere versjon sto det sannsynligvis "Rotte i det elektriske anlegget." Så begynte man å forkorte, og ’det’ ble hengende igjen i versjonen som kom i avisen.

 

Feilaktig forenkling når bokstaver eller stavelser som står nær hverandre, er like eller vanskelige å uttale

Feil
Riktig
Universitet i Oslo Universitetet i Oslo
Hitchock Hitchcock
operer opererer
østerrisk østerriksk
sivilasjon sivilisasjon

 

Slagfeil

Slagfeil er den vanligste typen skrivefeil. Slagfeil er meget vanlig. Denne typen feil er irriterende i varierende grad. Stort sett skjønner man hva som menes og at det er hastverk som er årsaken. På bokomslag er det imidlertid ikke særlig lekkert uansett hvordan man vrir og vender på det.

Ombyttede bokstaver: rekekfølge, skrivefiel (skrivefeil), lomembok (lommebok)

Bokstav utelatt: kronpinsen (kronprinsen), Intenett (Internett), amrikaner (amerikaner)

Sette inn en ekstra bokstav (som oftest bokstaven ved siden av på tastaturet): medisainen (medisinen), konfitrmasjonen (konfirmasjonen), eksemåpel (eksempel)

Feil bokstav (som oftest bokstaven ved siden av på tastaturet): tre på ras (rad), tastatuir (tastatur), Soaial- og helsedirektoratet (Sosial- og helsedirektoratet)

En kombinasjon av slagfeil er ikke å forakte: kornprisen (ombytting og utelating: kronprinsen)

 

 

 

Dette er en del typer skrivefeil som er vanlig å se. Klikk på linken hvis du vil gå til en liste over de vanligste skrivefeilene.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Hvor feil er det mulig å skrive Hurtigruten?

Hvor feil er det mulig å skrive Colosseumklinikken