Prosent og promille

I løpende tekst anbefales det å skrive prosent og promille med bokstaver i stedet for å bruke % og ‰ når det ikke står sammen med et siffer.

Tegnet for promille skriver du ved å holde Alt-tasten nede og trykke 0137 på det numeriske tastaturet (Windows).

  • 34 prosent (eller 34 %) av Korrekturavdelingens lesere liker å påpeke andres skrivefeil.
  • Tre prosent av alle fotografer har bustete hår.
  • En kvinne på 58 kg kan oppnå 0,2 promille hvis hun drikker en halvflaske lettøl (0,33 l).
  • Så mye som 95 % av den alkoholen som kommer over i kroppen, brytes ned i leveren. Av de resterende mengder alkohol vil ca 2 % skilles ut i urin, ca 2 % via utåndingsluft, og ca 1 % via svette.

% og ‰

Tegnene for prosent og promille skal bare brukes med sifre: 5 %

Det skal være mellomrom (helst hardt mellomrom) mellom tallet og prosenttegnet/promilletegnet.

Tegnet for promille skriver du ved å holde Alt-tasten nede og trykke 0137 på det numeriske tastaturet (Windows).

Forkortelsen pst.

Prosent kan forkortes pst., men brukes bare når det står til et tall (som kan skrives med bokstaver eller sifre).

  • Hele 60 pst. av alle fugler og dyr med vinger som dør etter et møte med en vindturbin, er flaggermus.