Forkortelser: J

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

  • J Joule
  • JD Justis- og politidepartementet
  • jf. jamfør
  • Joh (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
  • JPEG/JPG Joint Photographic Experts Group (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av GIF). Les mer om JPEG på Wikipedia.
  • JPY japanske yen (det internasjonale valutakodesystemet)
  • jr. el. jun. junior
  • JUS Det juridiske fakultet (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.