Utropstegn

Ibsen-sitat fra En folkefiende: DOKTOR STOCKMANN bevæget, trykker deres hænder
Tak, tak, mine kære, trofaste venner; – dette her er mig så kvægende at høre; – min herr bror kaldte mig for noget ganske andet. […] Tag endelig godt vare på manuskriptet, herr Aslaksen; – og, for alt i verden, stryg ikke nogen af udråbstegnene! Sæt heller et par stykker til! Godt, godt; farvel sålænge; farvel, farvel!

Utropstegn blir sett ned på fordi det ofte brukes ved følelsesutbrudd. De fleste fraråder å bruke tegnet i vanlig sakprosa. I skjønnlitteraturen og i mer uformelle sammenhenger (blogg, e-post, brev, postkort, dagbok osv.) er det større rom for å bruke utropstegn.

utropstegn trafikkskilt

Trafikkskilt med utropstegn: Skilt nummer 156 «Annen fare». Farens art er angitt på underskilt.

Hopp rett til: imperativernøytrale bydesetningerutrophilsen/henvendelse overraskende opplysningretorisk spørsmålannen bruk

 

Utropstegn ved imperativer (bydende setninger): oppfordringer og ordrer

Tenk positivt!
Dra hjem!
Vokt Dem for hunden!
Ta av deg klærne!

Dersom slike setninger står uten utropstegn, blir de mer nøytrale.

Ved andre nøytrale bydesetninger er det naturlig å sløyfe utropstegnet. Dette gjelder for eksempel ved instruksjoner, anvisninger, brukerveiledninger etc.

Fyll ut skjemaet.
Vennligst benytt fortauet på den andre siden av gaten.
Les veiledningen før du kontakter oss.
Følg hovedveien til du ser en bensinstasjon.

 

Utropstegn ved utrop som uttrykker overraskelse, smerte, forargelse, aggresjon, takk, gratulasjon etc.

Hei!
Au!
Fy flate!
Himmel og hav!
Helvete!
Din premieidiot!
Jeg er forrådt!
Tusen takk!
Gratulerer med dagen!

 

Tilbake til toppen av siden.

 

utropstegn

Utropstegn ved spesielt sterk hilsen eller henvendelse

Hei på deg!
Hei, kamerat!
Mine damer og herrer!
Kjære landsmenn!
Kjære kollegaer!
God dag!

I brev er det sjelden nødvendig å bruke utropstegn etter innledningshilsenen («Kjære Eva»). Det er heller ikke vanlig å bruke komma etter navnet (etter «Kjære» skal det ikke være komma), men dersom det brukes, må fortsettelse av brevet starte med liten forbokstav, også når det fortsettes på ny linje: «Kjære Eva, ditt brev fikk meg virkelig til å skjønne hvor dårlig jeg har oppført meg.»

 

Utropstegn kan brukes etter en overraskende opplysning

Følgende ble nominert til fredsprisen: Jimmy Carter, Donald Trump (!) og Rigoberta Menchú.

Eksempel på bruk av utropstegn i parentes ved en overraskende opplysning.

 

Utropstegn kan brukes ved noen retoriske spørsmål

Kan dette være sant!
Skal jeg rammes av denne sykdommen nå igjen!

Se eget punkt om retoriske spørsmål i artikkelen om spørsmålstegn.

 

DOKTOR STOCKMANN: Tag endelig godt vare på manuskriptet, herr Aslaksen; – og, for alt i verden, stryg ikke nogen af udråbstegnene! Sæt heller et par stykker til!

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Annen bruk av utropstegn

Ta1-a8! (I sjakk markerer utropstegn etter et sjakktrekk at det er et godt trekk.)

<!-- dette er en kommentar i HTML-kode --> I HTML-kode brukes vinkelparentes, utropstegn og to bindestreker til å markere en kommentar. Denne blir kun synlig i koden.

I CSS-kode brukes skråstrek og stjerne: /*Dette er en kommentar i CSS-kode*/

 

Ved bruk av utropstegn og anførselstegn, er det viktig å passe på at rekkefølgen blir riktig.

Les mer om tegnsetting.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Eksempler på bruk av utropstegn i gamle dager

Utropstegn eksempel

«Telefon!» Er det en oppfordring om å ringe eller en saksopplysning om noe så sensasjonelt at Gustav Røe, som bor på snekker Kjøraas’ «forrige gaard», har telefon?

 

Utropstegn eksempel

Markedsføring anno 1929.

 

Det går an å bruke spørsmålstegnet litt hyppigere enn utropstegnet

«De aller fleste norske tastatur er likt konstruert, med 105 ulike taster. Det vi derimot ennå ikke har forstått, er at det går an å bruke spørsmålstegnet litt hyppigere enn utropstegnet. At man bruker spørsmålstegnet, trenger heller ikke bety at man er fullstendig uten ryggrad – bare at man anerkjenner at verden er et sammensatt og forvirrende sted.» (Olav Brostrup Müller)

 

 

Flere eksempler

Henrik Ibsen

Dr. Stockmann i En folkefiende: «Tag endelig godt vare på manuskriptet, herr Aslaksen; – og, for alt i verden, stryg ikke nogen af udråbstegnene! ​Sæt heller et par stykker til! Godt, godt; farvel sålænge; farvel, farvel!»

Seinfeld

Det er flere scener i komiserien Seinfeld som inneholder diskusjoner om bruk av utropstegn. En av Elaines kjærester bryter med henne etter en opphetet diskusjon om tegnet i den fjerde episoden av sesong fem (The Sniffing Accountant):

 

Senere i samme episode har Elaine satt inn mange utropstegn i ekskjærestens manus.

Seinfeld scene - exclamation points