Forkortelser: S

Forkortelser som begynner på s

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

s int. symbol for sekund, i allmennspråk: sek

s. side

SA Salvation Army (Frelsesarmeen)

SAPUiO Personal- og lønnssystem ved Universitetet i Oslo

sars severe acute respiratory syndrome

 

Språkrådet om forkortelser av navn på sykdommer: «Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.» Les mer her …

 

SATB sopran, alt, tenor, bass (forkortelse brukt i forbindelse med noteutgivelser)

SD Samferdselsdepartementet

s.d. se denne/dette/disse

SDR Special Drawing Rights

sek, se s

SEK svenske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)

SEM search engine marketing

sen. el. sr. senior

SEO search engine optimization (søkemotoroptimalisering/søkemotoroptimaliserer): optimalisering av websider slik at de kommer høyt i søkemotorer. For svært mange (de fleste) bedrifter og organisasjoner bør søkemotoroptimalisering og annonsering med Google Ads prioriteres svært høyt.

Omtrent 70–80 prosent av alle besøkende på Korrekturavdelingen.no kommer etter søk i søkemotorer, først og fremst Google. Nedenfor ser du en illustrasjon som viser utviklingen for Korrekturavdelingen.no.
SEO Korrekturavdelingen

sep. september

SERP Search Engine Result Page (søkeresultatside når man søker etter noe i en søkemotor, ved nettstedsøk internt på et nettsted eller i en ekstern søkemotor, som for eksempel Google).

sfz sforzando/sforzato (kort, sterk aksent)

SGD singaporedollar (det internasjonale valutakodesystemet)

sic slik står det virkelig

SIDS Sudden infant death syndrome

SiO Studentsamskipnaden i Oslo

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

siviling. sivilingeniør

SKMU Sørlandets Kunstmuseum

skr svenske kroner

SLAP forkortelse for superior labrum anterior to posterior (øvre leddleppe foran og bak) og indikerer en skadetype hvor øvre del av leddleppen i skulderen med feste for bicepssenen er løs (kan være resultat av en skade).

SMAS Superficial muscular aponeurotic system. Uttrykk i plastisk kirurgi som brukes for å beskrive en avansert metode innen kosmetisk ansiktskirurgi, spesielt rhytidektomi (det samme som facelift eller ansiktløft). Før i tiden gjorde man bare et overfladisk løft, noe som ga et kortvarig og ofte lite naturlig resultat. I dag brukes metoder som løfter bløtdelene under huden, noe som gir et naturlig og langvarig resultat. (Kilde: Plastikkirurg Tomm Bjærke.)

SMB små og mellomstore bedrifter

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMK Statsministerens kontor

SMS Short Message Service (tekstmelding på mobil)

sms. sammensetning

Sp (slik, uten punktum, forkorter Senterpartiet partinavnet selv)

sp scaled point (typografi)

spm. spørsmål

SPU Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet

sr. el. sen. senior

SRHR seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

SRM Solar Radiation Modificafion

S-rom sekundærrom (uinnredede rom, som kott, kjellerrom og boder)

SS steamship (merk at SS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: SS «Norway»)

SSB Statistisk sentralbyrå (merk liten s i sentralbyrå)

sst. samme sted

st stavmaske/stangmaske (forkortelse som brukes i hekling)

st. stasjon

STAMI el. Stami Statens arbeidsmiljøinstitutt

STEM science, technology, engineering and mathematics

STI sexually transmitted infection

stip. stipendiat

stk. stykk(er)

stm stavmaske/stangmaske (forkortelse som brukes i hekling)

st.meld. stortingsmelding

st.prp. stortingsproposisjon

stud. student

Stuka (fra Sturzkampfflugzeug), tysk bombefly fra annen verdenskrig

s.u. svar utbes

SUV Sport Utility Vehicle (sports- og nyttekjøretøy)

SV Sosialistisk Venstreparti

SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet (ved f.eks. Universitetet i Oslo)

sv. svensk

SWIFT The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT/BIC-koden angir hvilket land og bank betalingen skal sendes til.)

sø. søndag

s.å. samme år

såk. såkalt(e)

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.