Jan R. Tislevoll

Jan R. Tislevoll, innehaveren av Rett norsk, er cand.philol. med nordisk hovedfag fra Universitetet i Oslo. Han har dessuten utdanning fra universiteter i Caen, Madrid, Málaga og Turku og — ikke minst — mange års erfaring med språkvask, korrektur, oversettelse og skriving, bl.a. fra engasjementer og oppdrag hos staten, Språkrådet, Nordisk ministerråd, domstolene, forlag, reklamebyråer og bedrifter, jf. Referanser.

Jan R. Tislevoll er polyglott; behersker mer eller mindre: norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, nederlandsk, de nordiske nabospråkene, inkludert noe islandsk og finsk.