Forkortelser: N

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

N/A not available

Nato el. NATO North Atlantic Treaty Organization

NAV/Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen) utgjøres av Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten i kommunene (tidligere Aetat og trygdeetaten). NAV/Nav er egentlig ikke noen forkortelse. Før 1.6.2006 var NAV forkortelse for ny arbeids- og velferdsforvaltning. Språkrådet skriver: «Arbeids- og velferdsetaten understreker selv at Nav er et egennavn, og ikke forkortelse for noe annet. Derfor er det korrekt å skrive Nav og la bare forbokstaven i navnet være stor.» NAV selv bruker konsekvent store bokstaver.

NB notabene

NBD / nbd no big deal

ndf. nedenfor

ng nanogram (milliarddels gram)

NHD Nærings- og handelsdepartementet

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NIMBY Not in my back yard. (Motstand mot endringer av ens nærområde, men ikke nødvendigvis mot endringer i andres nærområde.)

nkr norske kroner

NLV Norwalk-like-virus (etter stedet Norwalk i USA. NLV er en eldre betegnelsen på norovirus.

NN nomen nescio (ukjent person)

NNTP Network News Transfer Protocol

no. norsk

nov. november

nr. nummer

NRR Norsk Resuscitasjonsråd.

NS Norsk Standard

NS atomskip (NS «Savannah»; se artikkel om skråstrek og anførselstegn)

NSB Norges Statsbaner: NSB.no

NT Det nye testamente

nto. netto

NTSB National Transportation Safety Board. NTSB er et amerikansk føderalt organ med ansvar for å granske transportulykker innen luftfart, jernbane, vei, sjøfart og olje- og gassledninger.

nub fra newbie (internettsjargong for nybegynner). Newbie er stort sett et nøytralt ord, mens nub (og n00b) er negativt ladet.

NUCH norsk utstillingschampion

nyno. nynorsk

NZD newzealandsk dollar

n.å. neste år