Forkortelser: N

Korrekturavdelingen

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

N/A not available

NAOB Det Norske Akademis ordbok

NASA - National Aeronautics and Space Administration (Det nasjonale luft- og romfartsadministrasjonen)

Nato el. NATO North Atlantic Treaty Organization

NAV/Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen) utgjøres av Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten i kommunene (tidligere Aetat og trygdeetaten). NAV/Nav er egentlig ikke noen forkortelse. Før 1.6.2006 var NAV forkortelse for ny arbeids- og velferdsforvaltning. Språkrådet skriver: «Arbeids- og velferdsetaten understreker selv at Nav er et egennavn, og ikke forkortelse for noe annet. Derfor er det korrekt å skrive Nav og la bare forbokstaven i navnet være stor.» NAV selv bruker konsekvent store bokstaver.

NAV netto andelsverdi (eller net asset value)

NB notabene

NBD / nbd no big deal

NCIS Naval Criminal Investigative Service

ndf. nedenfor

Neto / NETO Norsk-Engelsk Tobakkfabrikk, etablert i 1930, nedlagt i slutten av 1960-årene.

informasjon fra Neto om whiffs

NFEP Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

ng nanogram (milliarddels gram)

NHD Nærings- og handelsdepartementet

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NIAID National Institute of Allergy and Infectious Diseases (USA)

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

NIFS Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

NIFS Nettverk for informasjonssikkerhet

NIFS Norsk og internasjonal fotballstatistikk

NIMBY Not in my back yard. (Motstand mot endringer av ens nærområde, men ikke nødvendigvis mot endringer i andres nærområde.)

NIV non-invasive ventilation (en slags pustemaskin)

nkr norske kroner

NLV Norwalk-like-virus (etter stedet Norwalk i USA). NLV er en eldre betegnelsen på norovirus.

NN nomen nescio (ukjent person)

NNTP Network News Transfer Protocol

no. norsk

nov. november

nr. nummer

NRR Norsk Resuscitasjonsråd

NRVA Nedre Romerike vann- og avløpsselskap

NS Norsk Standard

NS atomskip (NS «Savannah»; se artikkel om skråstrek og anførselstegn)

NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs

NSB Norges Statsbaner

NSFW Not safe for work (eller Not suitable for work). Internettsjargong som brukes om innhold som av forskjellige grunner er «upassende».

NT Det nye testamente

nto. netto

NTSB National Transportation Safety Board. NTSB er et amerikansk føderalt organ med ansvar for å granske transportulykker innen luftfart, jernbane, vei, sjøfart og olje- og gassledninger.

nub fra newbie (internettsjargong for nybegynner). Newbie er stort sett et nøytralt ord, mens nub (og n00b) er negativt ladet.

NUCH norsk utstillingschampion

nyno. nynorsk

NZD newzealandsk dollar

n.å. neste år

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.