Romertall: Om bruk av romertall og hvordan man regner om til arabiske tall

romertall på gravminne

Eksempel på bruk av romertall i kirken San Giorgio dei Genovesi i Palermo på Sicilia. Gulvet i denne kirken er dekket av gravminner.

 

Nedenfor er en oversikt over noen vanlige romertall:

I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6
VII 7
VIII 8
IX 9
X 10
XI 11
XII 12
XIII 13
XIV 14
XV 15
XVI 16
XVII 17
XVIII 18
XIX 19
XX 20
XXV 25
XXIX 29
XXX 30
XXXV 35
XXXIX 39
XL 40
XLV 45
XLIX 49
L 50
XC 90
C 100
D 500
M 1000
MCC 1200
MDXXXVI 1536
MDCLXVI 1666
MDCCLXXXVIII 1788
MCM 1900
MCMXC 1990
MCMXCVIII 1998
MM 2000

 

Vanligvis skal det brukes punktum ved ordenstall, men når man bruker romertall ved regentnummer, skal det ikke stå punktum etter:

  • Olav V (og ikke apostrof ved eieform: Olav Vs)

 

Bruk Google til å finne romertall

I Google kan du omregne til/fra romertall: Skriv for eksempel:

Eksterne ressurser med mer informasjon om romertall: