Forkortelser: D

Bokstaven D

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

daa dekar

DARVO akronym for deny, attack, and reverse victim and offender (fornektelse, angrep, snu sannheten på hodet og gjøre seg til offer). Strategi for manipulasjon brukt av overgripere, narsissister etc.

DAU daily active users

dB desibel

DBE Dame Commander of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

DCC Dynamic Currency Conversion

d.d. dags dato

dd didot point (typografi)

DDD definert døgndose, gjennomsnittsverdi som indikerer normert inntak av et gitt legemiddel over et døgn

d.e. den eldre

DEA Drug Enforcement Administration. Velkjent forkortelse for alle som er fan av tv-serien Breaking Bad.

DEA - Breaking Bad

Dep departement (i adresser: Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo)

dept. departement

DFØ Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

DIEAP deep inferior epigastric artery perforator. DIEAP er navnet på en blodåre som går til en del av huden på magen. Brystrekonstruksjon med DIEAP-lapp er en av de vanligste rekonstruksjonsmetodene for bryst. DIEAP-lapp er en fri lapp med hud og underhudsfett fra magen.

div. diverse

DKK danske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)

dl desiliter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

d.m. denne måned

DM el. dmk tyske mark

DM direkte markedsføring

DMZ demilitarized zone

DNSSEC DNS Security Extensions

dpi dots per inch

DPS Distriktspsykiatrisk senter

DRAM engelsk forkortelse for diastasis of rectus abdominis muscles (delte magemuskler)

dr.philos. (ikke mellomrom i forkortelser av flerordsuttrykk med punktumer)

DS dampskip (uten skråstrek; merk også at DS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: DS «Mauretania»)

DSL digital subscriber line

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (de offisielle diagnostiske kriterier for psykiske lidelser i USA; utgitt av American Psychiatric Association).

DUO Digitale utgivelser ved UiO (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

dvs. det vil si

DVD el. dvd digital versatile (eller video) disc

King Lear (Grigori Kozintsev) på DVD

DVT dyp venøs trombose

d.y. den yngre

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.