Forkortelser: D

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

daa dekar

dB desibel

DBE Dame Commander of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

DCC Dynamic Currency Conversion

d.d. dags dato

dd didot point (typografi)

DDD definert døgndose, gjennomsnittsverdi som indikerer normert inntak av et gitt legemiddel over et døgn

d.e. den eldre

Dep departement (i adresser)

dept. departement

DIEAP deep inferior epigastric artery perforator. DIEAP er navnet på en blodåre som går til en del av huden på magen. Brystrekonstruksjon med DIEAP-lapp er en av de vanligste rekonstruksjonsmetodene for bryst. DIEAP-lapp er en fri lapp med hud og underhudsfett fra magen.

div. diverse

DKK danske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)

dl desiliter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

d.m. denne måned

DM el. dmk tyske mark

DM direkte markedsføring

DNSSEC DNS Security Extensions

dpi dots per inch

dr.philos. (ikke mellomrom i forkortelser av flerordsuttrykk med punktumer)

DS dampskip (uten skråstrek; merk også at DS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: DS «Mauretania»)

DSL digital subscriber line

DUO Digitale utgivelser ved UiO (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

dvs. det vil si

DVD el. dvd digital versatile (eller video) disc

King Lear (Grigori Kozintsev) på DVD

d.y. den yngre