Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

 

a

abonnement, ikke abbonement

abonnere, ikke abbonere (abonnert, ikke abbonert)

adresse, ikke addresse (påvirkning fra engelsk)

Gunnvor Advocaat. Merk: to n-er i Gunnvor og to a-er i Advocaat. Norsk billedkunstner.

aggressiv, ikke agressiv, agresiv eller aggresiv

aids, ikke AIDS (jf. hiv)

à jour, men ajourføre (les mer om bruk av aksent)

Akademikliniken skrives med én k (svenske eiere)

Akershus universitetssykehus, ikke Akershus Universitetssykehus. Merk at private institusjoner ikke er pålagt å følge de offisielle reglene for hvordan man skriver flerleddete uttrykk som dette. Svært få private velger å følge offisiell rettskrivning her. Statlige og kommunale sykehus er imidlertid pålagt bare å bruke stor forbokstav i det første ordet: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus etc.

akklimatisere, ikke aklimatisere

akkordeon (en type trekkspill), ikke akkordion, accordion, accordeon. Husk: to k-er og e. På engelsk skrives ordet slik: accordion.

 

 

akselerere, ikke aksellerere

akselerasjon, ikke aksellerasjon

à la (les mer om bruk av aksent)

alle og enhver, jf. noen hver

allikevel, ikke alikevel. Det feilskrevne ordet 'alikevel' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.

Allmennlegeforeningen med to l-er og to n-er

ammunisjon, ikke ammuniasjon

skrivefeil: ammunisjon, ikke ammuniasjon

an, ikke ann (det går ikke an)

anbefale, ikke annbefale eller ambefale

Tryggve Andersen med to g-er (norsk forfatter 1866–1920)

anerkjenne, ikke annerkjenne

anmassende, ikke anmasende

anoreksi (eller anorexia nervosa), ikke anorexi

ansiennitet, ikke ansennitet eller ansenitet

ansiktsløft, ikke ansiktskløft (brukes i konkret (kosmetisk) og overført betydning, f.eks. om biler, bygninger). ‘Facelift’ brukes også med samme betydning: Eksempel: «Mercedes-Benz GLC facelift fra 2020 fikk multimediasystem MBUX som man også finner i nesten alle nye Mercedes-Benz-modeller.»

appetitt, ikke apetitt eller appetit

arbeidsom, ikke arbeidssom

areal, ikke areale

arkipel (øygruppe, f.eks. Svalbard), ikke arkipelag. Arkipel er intetkjønn: et arkipel - arkipelet. Gulag-arkipelet.

artikler, ikke artikkler (artiklene, ikke artikklene) (Google har 41 700 treff for et søk på "artikkler")

Asorene, ikke Azorene eller Asurene (øygruppe i Atlanterhavet, del av Portugal; asorer, asor(i)sk)

Aspergers syndrom, ikke Asbergers syndrom eller Aspbergers syndrom (oppkalt etter barnelegen Hans Asperger)

assosiasjon

assosiere, ikke asosiere, asossiere eller assossiere

Nikolai Astrup, ikke Nicolai Astrup

Nikolai Astrup: Stabbur i Jølster (malt før 1905). Foto: Nasjonalmuseet

Nikolai Astrup: Stabbur i Jølster (malt før 1905). Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland

asymmetri, ikke assymetri, assymmetri eller asymetri

attpåtil, ikke att på til

Auschwitz, ikke Auswitz, Auchwitz, Auschwits, Aushwitz, Auschwits, Auswits, Auchwits eller noen andre feilskrivinger. Det polske navnet er Oświęcim.autoritær betyr ’som krever lydighet; streng, diktatorisk’ (en autoritær lærer). Å være en autoritet på et område er imidlertid positivt; det betyr at man har faglig innsikt, sakkunnskap og myndighet. Mange blander sammen ordene autoritær og autoritativ.

avfinne seg med noe, ikke innfinne seg med noe (hun har avfunnet seg med sin skjebne)

avleggs, ikke avlegs

avokado, ikke advokado eller avocado

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven b

 

 

 

Tilbake til toppen av siden.