Forkortelser: U

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

UB Universitetsbiblioteket

UD Utenriksdepartementet

UEFA Union of European Football Associations (det europeiske fotballforbundet)

UiO Universitetet i Oslo

ult. ultimo (sist i måneden)

UNESCO el. Unesco. UNESCOs verdensarvsteder på Sicilia

UNICEF EL. Unicef

UNIFOR Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO

UniPub Behovspublisering: produksjon av kompendier, studiehåndbøker, skriftserier

UNIVETT Seksjon for etter- og videreutdanning og fjernundervisning (Universitetet i Oslo)

URL uniform resource locator (Internett-adresse). Dette er en URL: https://www.gravgaver.no/

USAR/Usar urban search and rescue (no. urban søk og redning). USAR innebærer å lokalisere og redde mennesker ut av raserte bygninger, broer, tunneler eller andre urbane eller industrielle konstruksjoner. Det kan gjelde sammenraste bygninger, tunneler som raser inn, gruveras, damras eller jordskred som drar med seg hus og veier. (Wikipedia)

USB universal serial bus (standard for å koble enheter til en datamaskin)

USB-ikon
USB-ikon

 

USD amerikanske dollar (det internasjonale valutakodesystemet)

USI utvidet systematisk infeksjonsovervåking, en del av Forsvarets helsetjeneste (særskilte smitteverntiltak i tillegg til veletablerte prinsipper ved innrykk)

UT (universaltid), det samme som UTC (Universal Time Co-ordinated), erstatter GMT Greenwich middeltid (Greenwich Mean Time). Jf. artikkel i Wikipedia om UTC

UTC Universal Time Co-ordinated

utg. utgave, utgitt; utgift

UV ultrafiolett (eng. ultraviolet)

UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Universitetet i Oslo)

UV-A langbølget ultrafiolett lys

UV-B kortbølget ultrafiolett lys

USIT Universitetets senter for informasjonsteknologi

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.