Forkortelser: U

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

UB Universitetsbiblioteket

UD Utenriksdepartementet

UiO Universitetet i Oslo

ult. ultimo (sist i måneden)

UNESCO el. Unesco. UNESCOs verdensarvsteder på Sicilia

UNICEF EL. Unicef

UNIFOR Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO

UniPub Behovspublisering: produksjon av kompendier, studiehåndbøker, skriftserier

UNIVETT Seksjon for etter- og videreutdanning og fjernundervisning (Universitetet i Oslo)

URL uniform resource locator (Internett-adresse). Dette er en URL: https://www.gravgaver.no/

USB universal serial bus (standard for å koble enheter til en datamaskin)

USB-ikon
USB-ikon

 

USD amerikanske dollar (det internasjonale valutakodesystemet)

USI utvidet systematisk infeksjonsovervåking, en del av Forsvarets helsetjeneste (særskilte smitteverntiltak i tillegg til veletablerte prinsipper ved innrykk)

UT (universaltid), det samme som UTC (Universal Time Co-ordinated), erstatter GMT Greenwich middeltid (Greenwich Mean Time). Jf. artikkel i Wikipedia om UTC

UTC Universal Time Co-ordinated

utg. utgave, utgitt; utgift

UV ultrafiolett (eng. ultraviolet)

UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Universitetet i Oslo)

UV-A langbølget ultrafiolett lys

UV-B kortbølget ultrafiolett lys

USIT Universitetets senter for informasjonsteknologi