Om bruk av skråstrek og bakstrek (slash og backslash)

Det er to typer skråstreker. Den vanligste ( / ) finner man over 7-tallet på tastaturet. Den kalles slash i engelsk. Den andre skråstreken ( \ ) kalles bakstrek (eller omvendt skråstrek) i norsk og backslash i engelsk.

og/ellertidsromverslinjermålenheterforkortelserInternett/HTMLCSS-kodebakstrek (omvendt skråstrek)

Skråstrek: tittelbladet til Den evige jøde (1631)

På 1500- og 1600-tallet ble skråstrek brukt i stedet for komma. Når teksten var skrevet med latinske bokstaver (ikke gotisk skrift), ble imidlertid vanlige kommaer brukt. Et eksempel på bruk av skråstrek og komma samtidig, finner du på tittelbladet til Den evige jøde (utgitt i 1631).

Faksimile av tittelbladet i en utgave «prentet i dette Aar», sannsynligvis fra slutten av 1600-tallet.

 

Skråstrek angir alternativer (betyr «eller») eller kombinasjoner (betyr «og»)

ja/nei

av/på-knapp

sykkel-/bilvei

han/hun

Bodø/Glimt

Lasse Kjus / Kjetil André Aamodt vant over Bondevik/Stoltenberg i sandvolleyballfinalen.

mørk dress / smoking (eksempel fra Vinjes Skriveregler)

Merk at det skal være mellomrom før og etter skråstreken når det er flere ledd (Lasse Kjus / Kjetil André Aamodt). Bruk hardt mellom dersom du vil unngå deling ved linjeskift.

Om minst én av sidene av skråstreken består av flere ord som hører sammen, skal det settes mellomrom på begge sider.

 

Skråstrek ved angivelse av tidsrom

skoleåret 2003/2004

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Skråstrek skiller verslinjer i dikt

«Dypt i en rytmisk bevegelig stillhet / hvor menneskets dager og netter skrider / forfulgt av gjøkens makabre lovsang / og ekornets dødssprang på vei gjennom løvet» (fra Astrid Hjertenæs Andersens dikt En ny sommers kyr)

 

Skråstrek brukes ved enkelte forkortede målenheter

90 km/t

vinder med en hastighet på 30 m/s (30 meter i sekundet)

 

Skråstrek brukes ved enkelte forkortelser

c/o

Til Hydro v/Jens Schive

Bondevik m/frue

 

Skråstrek brukes i Internett-adresser og avslutningskoden i HTML

https://www.aftenposten.no/

<h4>Bakstrek (omvendt skråstrek, backslash)</h4>

 

I HTML-kode brukes vinkelparentes, utropstegn og to bindestreker til å markere en kommentar: <!-- dette er en kommentar i HTML-kode -->

 

 

Skråstrek og stjerne (asterisk) brukes ved kommentarer i CSS-kode

/* dette er en kommentar i en CSS-fil */

 

Bakstrek (omvendt skråstrek, backslash)

Bakstrek brukes for eksempel når man skal angi hvor et program ligger på PC-en:
C:\Programfiler\MailWasher Pro\MailWasher.exe

Ellers blir den brukt i programmering og andre datasammenhenger, og i spesielle fagmiljøer.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Les mer om tegnsetting.