Forkortelser: P

bokstaven p

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

p piano (svakt)

p. pagina (side)

p.a. pro anno

PAH polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAL phase-alternating line (fargekodesystem brukt i TV-kringkastingssystemer, jf. SECAM og NTSC)

PAL power-assisted liposuction

Pb. postboks

PBN private blog network

PC el. pc

pc pica (typografi)

PCOS polycystisk ovariesyndrom

PDA pathological demand avoidance (patologisk motstand mot å utføre noe som kreves).

pdes og pdas (disse ikke normert) på den ene side / på den annen side (anbefales ikke brukt hvis det kan tenkes at leseren ikke skjønner betydningen)

PDF Portable Document Format. Et format fra Adobe som gjør at dokumenter kan leses på forskjellige plattformer uten at fonter og layout forandres. Filendelsen er .pdf.

PDMT Politiets data- og materielltjeneste

PEP politisk eksponert person

PFAS perfluoralkylstoffer (Samlebetegnelsen på en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder perfluoralkyl-grupper.)

PFOS perfluoroktanylsulfonat (PFOS tilhører en stor gruppe kjemiske stoffer som med et fellesnavn kalles perfluoralkylstoffer (PFAS).)

PFVS Post Viral Fatigue Syndrome

PG parental guidance (om film: ingen aldersgrense, men enkelte scener kan være sterke for mindre barn)

pga. på grunn av

PGD prolonged grief disorder (forlenget sorg)

PGN Portable Game Notation

pH pondus hydrogenii (p-en skal være liten selv ved setningsstart)

ph.d. (am. PhD) philosophiae doctor / doctor of philosophy

PIM product information management (produktinformasjonsstyring): prosessen med å håndtere all informasjonen som kreves for å markedsføre og selge produkter gjennom aktuelle distribusjonskanaler.

PKR pakistansk rupi (det internasjonale valutakodesystemet)

pkt. punkt

Pkw Personenkraftwagen

PLN polske zloty

p.m. post meridiem (etter middag, dvs. mellom kl. 12 og 24)

PMDD premenstrual dysphoric disorder (den alvorligste form for PMS)

PMO flyplasskode for Palermo (Sicilia): Falcone–Borsellino Airport

Statue av Santa Rosalia foran domkirken i Palermo sentrum.

Statue av Santa Rosalia foran domkirken i Palermo sentrum.

 

PMS premenstruelt syndrom

POC person of colour

POI point of interest (interessepunkt)

POTS postural ortostatisk takykardi-syndrom

POW prisoner of war (krigsfange)

pp pianissimo (meget svakt)

Schuberts strykekvintett (2. sats): pp

Eksempel på bruk av pp (pianissimo). Fra begynnelsen av Schuberts strykekvintett (2. sats).

 

PPE Personal protective equipment (utstyr som beskytter mot smitte, infeksjoner og skader)

PR public relations

pr. per

P-rom primærrom. Størrelsen på en bolig minus sekundærrom (S-rom), som er uinnredede rom som kott, kjellerrom og boder.

PS el. ps etterskrift (postskriptum)

pst. prosent

p.t. for tiden (pro tempore)

PT personlig trener

pt point (typografi)

P.T. prøvetrykk (grafikk)

P.T. prøvetrykk (grafikk)

pta peseta(s)

PTSD Post-traumatic stress disorder (posttraumatisk stresslidelse)

PVU personlig verneutstyr

 

Pantokrator

Storslått mosaikk fra den tiden da etterkommere av skandinaviske vikinger regjerte på Sicilia. Bildet er fra normannerkatedralen i Monreale, som ligger rett utenfor Palermo. Katedralen ble bygget i årene 1174–1189. Man har beregnet at det ble brukt 2,2 tonn rent gull til mosaikken.
Foto: Per-Erik Skramstad / Wondersofsicily.com

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.