Forkortelser: P

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • p piano (svakt)
 • p. pagina (side)
 • p.a. pro anno
 • Pb. postboks
 • PC el. pc
 • pc pica (typografi)
 • pdes og pdas (disse ikke normert) på den ene side / på den annen side (anbefales ikke brukt hvis det kan tenkes at leseren ikke skjønner betydningen)
 • PDF Portable Document Format. Et format fra Adobe som gjør at dokumenter kan leses på forskjellige plattformer uten at fonter og layout forandres. Filendelsen er .pdf.
 • PDMT Politiets data- og materielltjeneste
 • PFAS perfluoralkylstoffer (Samlebetegnelsen på en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder perfluoralkyl-grupper.)
 • PFOS perfluoroktanylsulfonat (PFOS tilhører en stor gruppe kjemiske stoffer som med et fellesnavn kalles perfluoralkylstoffer (PFAS).)
 • PG parental guidance (om film: ingen aldersgrense, men enkelte scener kan være sterke for mindre barn)
 • pga. på grunn av
 • PGN Portable Game Notation
 • pH pondus hydrogenii (p-en skal være liten selv ved setningsstart)
 • ph.d. (am. PhD) philosophiae doctor / doctor of philosophy
 • PKR pakistansk rupi (det internasjonale valutakodesystemet)
 • pkt. punkt
 • Pkw Personenkraftwagen
 • PLN polske zloty
 • p.m. post meridiem (etter middag, dvs. mellom kl. 12 og 24)
 • PMO flyplasskode for Palermo (Sicilia): Falcone–Borsellino Airport
 • POI point of interest (interessepunkt)
 • pp pianissimo (meget svakt)
 • PR public relations
 • pr. per
 • PS el. ps etterskrift (postskriptum)
 • pst. prosent
 • p.t. for tiden (pro tempore)
 • PT personlig trener
 • pt point (typografi)
 • pta peseta(s)

 

Pantokrator

Storslått mosaikk fra den tiden da etterkommere av norske/danske vikinger regjerte på Sicilia. Bildet er fra normannerkatedralen i Monreale, som ligger rett utenfor Palermo. Katedralen ble bygget i årene 1174–1189. Man har beregnet at det ble brukt 2,2 tonn rent gull til mosaikken.
Foto: Per-Erik Skramstad / Wondersofsicily.com