Forkortelser: P

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

p piano (svakt)

p. pagina (side)

p.a. pro anno

Pb. postboks

PC el. pc

pc pica (typografi)

PCOS polycystisk ovariesyndrom

pdes og pdas (disse ikke normert) på den ene side / på den annen side (anbefales ikke brukt hvis det kan tenkes at leseren ikke skjønner betydningen)

PDF Portable Document Format. Et format fra Adobe som gjør at dokumenter kan leses på forskjellige plattformer uten at fonter og layout forandres. Filendelsen er .pdf.

PDMT Politiets data- og materielltjeneste

PFAS perfluoralkylstoffer (Samlebetegnelsen på en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder perfluoralkyl-grupper.)

PFOS perfluoroktanylsulfonat (PFOS tilhører en stor gruppe kjemiske stoffer som med et fellesnavn kalles perfluoralkylstoffer (PFAS).)

PG parental guidance (om film: ingen aldersgrense, men enkelte scener kan være sterke for mindre barn)

pga. på grunn av

PGN Portable Game Notation

pH pondus hydrogenii (p-en skal være liten selv ved setningsstart)

ph.d. (am. PhD) philosophiae doctor / doctor of philosophy

PKR pakistansk rupi (det internasjonale valutakodesystemet)

pkt. punkt

Pkw Personenkraftwagen

PLN polske zloty

p.m. post meridiem (etter middag, dvs. mellom kl. 12 og 24)

PMO flyplasskode for Palermo (Sicilia): Falcone–Borsellino Airport

POC person of colour

POI point of interest (interessepunkt)

pp pianissimo (meget svakt)

Schuberts strykekvintett (2. sats): pp

Eksempel på bruk av pp (pianissimo). Fra begynnelsen av Schuberts strykekvintett (2. sats).

 

PPE Personal protective equipment (utstyr som beskytter mot smitte, infeksjoner og skader)

PR public relations

pr. per

PS el. ps etterskrift (postskriptum)

pst. prosent

p.t. for tiden (pro tempore)

PT personlig trener

pt point (typografi)

pta peseta(s)

PTSD Post-traumatic stress disorder (posttraumatisk stresslidelse)

PVU personlig verneutstyr

 

Pantokrator

Storslått mosaikk fra den tiden da etterkommere av skandinaviske vikinger regjerte på Sicilia. Bildet er fra normannerkatedralen i Monreale, som ligger rett utenfor Palermo. Katedralen ble bygget i årene 1174–1189. Man har beregnet at det ble brukt 2,2 tonn rent gull til mosaikken.
Foto: Per-Erik Skramstad / Wondersofsicily.com