Adresser

ill. adresser og gatenavn

Gatenavn

Slik skrives de vanligste former for adresser:

  • Bjerregaards gate (med mellomrom)
  • Waldemar Thranes g. (se forkortelser)
  • Torggata (a-endelse på alle slike i Oslo)
  • Grenseveien
  • Bergljots vei
  • C.J. Hambros plass (liten p, mellomrom etter – men ikke mellom – initialene)

 

Oppstilling av adresser på konvolutter

Åse Marie Saint
Waldemar Thranes gate 45 B
0199 OSLO

Merk mellomrommet før «gate», mellomrommet mellom gatenummeret og oppgangen og at poststedet skal ha store bokstaver. Alternativt kan man forkorte «gate» med «g.». Tidligere var det en regel at man skulle ha to mellomrom mellom postnummeret og poststedet, men dette har Posten gått bort fra i sine retningslinjer.

AS Dagbladet
Postboks 1184 Sentrum
0107 OSLO

Navnet på utleveringspostkontoret skal stå på samme linje som postboksnummeret (uten komma). I stedet for «Postboks» kan man skrive «Pb.» eller «Boks». Merk for øvrig forkortelsen AS uten skråstrek, se art. om forkortelser.

Post til utlandet

På post til utlandet kan man skrive adresselandets kode foran postnummeret:

  • AT-1010 Wien

Poststed og land skal stå med store bokstaver. Man skriver landsnavnet på norsk (eller språket i det landet man sender fra).

Wiener Staatsoper
Opernring 2
AT-1010 WIEN
ØSTERRIKE

Oversikt over koder

Australia AU
Belgia BE
Bulgaria BG
Canada CA
Danmark DK
Estland EE
Finland FI
Frankrike FR
Hellas GR
Irland IE
Island IS
Italia IT
Japan JP
Jugoslavia YU
Kina HR
Latvia LV
Litauen LT
Luxembourg LU
Nederland NL
Norge NO
Ny Zealand NZ
Polen PL
Portugal PT
Romania RO
Russland RU
Sveits CH
Slovakia SK
Spania ES
Storbritannia GB
Sverige SE
Tsjekkia CZ
Tyrkia TR
Tyskland DE
Ungarn HU
USA US
Østerrike AT

 

Merk følgende Oslo-adresser:

Skråstrek brukes ved enkelte forkortelser

  • c/o
  • Til Hydro v/Jens Schive

 

Slik skriver du Internett-adresser

url

 

Tilbake til toppen av siden.