Rettskrivning: geografiske navn

Hopp rett til: HaitiNederlandSverige USA

 

 

Generelt

Et adjektiv dannet av et egennavn med bindestrek, skal skrives uten bindestrek og med liten forbokstav

  • nordnorsk (Nord-Norge)
  • sørafrikansk (Sør-Afrika)

 


I listen over vanlige skrivefeil finner du også mange geografiske navn.
Se for øvrig artikkelen På eller i Island?

Innbyggernavn skal ha liten forbokstav. Dersom det er avledet av et navn med bindestrek, faller bindestreken bort

  • bergenser
  • islending
  • newyorker (ikke bindestrek)
  • østerriker (merk to r-er; merk også skrivemåten av østerriksk (to r-er og -ksk til slutt))

På Haiti eller i Haiti?

Det råder forvirring om hvilken preposisjon man skal bruke når man omtaler Haiti. Heter det «på Haiti» eller «i Haiti»? Navnet Haiti kan vise til to forskjellige ting: øya Haiti i Karibia – som også har Hispaniola som sidestilt navn – og republikken Haiti, som ligger på øya. Det gjør imidlertid også Den dominikanske republikk, og dermed blir det hensiktsmessig å skille mellom når man mener øya, og når man mener staten. En god løsning er å bruke «på Haiti» når man mener øya, og «i Haiti» når man mener staten. Haiti blir for øvrig mindre og mindre brukt om øya, og Språkrådet har signalisert et ønske om på sikt bare å tillate Hispaniola. Derfor er det naturlig at «på Haiti» etter hvert går ut av bruk: på Hispaniola (øya) og i Haiti (staten).
(Ralf Lofstad)

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

Nederland, ikke Holland

Holland er den nordvestlige delen av Nederland, en av de opprinnelige sju provinsene (Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen, Friesland), som sammen dannet republikken mellom 1600 og 1795. I dag lever navnet videre som to av Nederlands 14 provinser, Noord-Holland (med Amsterdam) og Zuid-Holland (med ’s Gravenhage). Internt i Nederland synes folk at det er stor forskjell mellom hollendere og de andre innbyggerne. Hollenderne selv synes at alle nederlendere godt kan omtales som hollendere, siden de mener det så å si ikke finnes noe av betydning utenfor Hollands grenser.
(Takk til Mark Teeuwen.)

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

Sverige

Bruk svensk ö i svenske stedsnavn: Göteborg, Örgryte, Malmö

Egennavn: svensk ø

 

USA

Følgende amerikanske geografiske navn (med tre doble bokstaver) skrives ofte feil:
Mississippi, Russellville, Tallahassee, Tennessee

Andre amerikanske stedsnavn som ofte feilskrives:

  • Pittsburgh
  • Massachusetts

En person fra New York kalles newyorker (liten n og i ett ord)

Merk deg at kommabruken i den engelske konstruksjonen by+stat ikke kan brukes i norsk: Han bodde i Richmond i Virginia (ikke Richmond, Virginia). Se for øvrig artikkelen om vanlige kommafeil.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Se også:

Språkrådet har en liste over normerte geografiske navn.