Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

t

takknemlig, ikke takknemmelig

takknemlighet, ikke takknemmelighet

taksameter, ikke takstameter

-tall/-talls
Et hundretall mennesker (omtrent 100); hundretalls (flere hundre).

Tallahassee (se flere eksempler)

Tallinn, ikke Talinn eller Tallin

Taormina (by på Sicilia)

Taormina Sicilia. Foto: Per-Erik Skramstad

Taormina ligger på østkysten av Sicilia. Her ble store deler av HBO-serien The White Lotus filmet.

tape for noen
Man taper for noen (ikke tape mot), men spiller mot noen: Rosenborg tapte for Vålerenga. Lyn spilte mot Brann.

tear trough, ikke tear through

tekniker, ikke teknikker når det er tale om en person som er utdannet ved en teknisk fagskole, el. som sysler med de håndverkspregede delene av et fag el. yrke, ofte i sammensetninger som driftstekniker, programtekniker, tanntekniker og lydtekniker

Tennessee

terapeut, ikke terapaut

terrasse, ikke terasse eller terrase

til stede (være til stede), ikke tilstede, som er et foreldet verb som betyr «tillate, gi»

tillitvekkende skrives uten binde-s når det betyr 'som inngir tillit'. 'Tillitsvekkende' betyr 'som svekker tillit", altså det motsatte.

tittel, ikke titel

tjuefjorten (2014): Årstallet 2014 kan nå skrives ’tjuefjorten’ eller totusenogfjorten

Tomm Murstad etc.: Merk at en del personer skriver navnet Tomm med to m-er selv om dette strider mot regelen som sier at to m-er «aldri» kan avslutte et ord. Eksempler: Tomm Kristiansen, Tomm Wisløff, Tomm Bjærke, Tomm Murstad, Tomm Berntsen.

trafikkaos, ikke trafikkkaos (aldri tre like konsonanter etter hverandre)

trafikant, ikke trafikkant

trafikkere, ikke trafikere (osv. trafikkerte, ikke trafikerte)

Transilvania, ikke Transylvania (som er engelsk skrivemåte); transilvansk

trilogi, ikke triologi.

triumfkors, ikke triumkors (antakelig er det den uvanlige sammenstillingen av -mfk- som gjør at dette ordet og triumfkrusifiks feilskrives)

triumfkrusifiks, ikke triumkrusifiks

triumfkors Öja kirke, Gotland

Triumfkors (triumfkrusifiks), ikke triumkors. Dette bildet viser triumfkorset i Öja kirke på Gotland, den svenske øya som har mer enn 90 (!) bevarte kirker fra middelalderen.

Les mer om Öja kirke her
Les mer om Gotland (NB! ikke Gottland!) her

 

Trøndelag, ikke Trønderlag (men trønder med liten t)

Tsjetsjenia (husk tsj+tsj)

tunnel eller tunell, ikke tunnell. Huskeregel: enten to n-er eller to l-er.
En tunell tunellen tuneller tunellene
En tunnel tunnelen tunneler tunnelene

Tveitt med to t-er og Geirr med to r-er: Geirr Tveitt (norsk komponist)

tvungen lønnsnemnd, ikke tvungen lønnsnemd

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven u

 

 

Tilbake til toppen av siden.