Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Vanlige skrivefeil som begynner på M

skrivefeil på m

Malmö, ikke Malmø

mammografi, ikke mamografi

marionett - ikke marionette

Marionetter i Taormina (Sicilia)

Marionetter i Taormina på Sicilia. (Foto: Per-Erik Skramstad)

 

Markusevangeliet eller Evangeliet etter Markus. Korrekturavdelingen anbefaler Markusevangeliet uten bindestrek.

Matteusevangeliet eller Evangeliet etter Matteus. Korrekturavdelingen anbefaler Matteusevangeliet uten bindestrek.

Marseille, ikke Marseilles

Massachusetts, Masachusetts eller Massachusets

mausoleum, ikke mausuleum

Teoderiks mausoleum i Ravenna. Foto: Per-Erik Skramstad

Teoderiks mausoleum i Ravenna.

 

McDonald’s (hurtigmatkjeden skrives med stor forbokstav, liten c, ikke mellomrom, apostrof før s-en)

medisin, ikke medesin

medlemskap, ikke medlemsskap

Waltraud Meier, ikke Waltraud Meyer

Waltraud Meier

meksikansk eller mexikansk (valgfritt), men Mexico

Agderposten, 1897

meksikaner eller mexicaner (valgfritt), men Mexico

Menighetsfakultetet, ikke Menighetsfaktultetet. Den ekstra t-en skyldes en såkalt smittefeil, som du kan lese om her.

Mercedes-Benz, ikke Mercedes Benz

Mercedes-Benz. Foto: Per-Erik Skramstad

Meta menardi (kjelleredderkopp / huleedderkopp). Vitenskapelige betegnelser for dyr består av slektsnavn med stor forbokstav og artsnavnet med liten forbokstav

Mexico, ikke med -ks-

skrivefeil: metorolog

meteorolog, ikke metrolog, metorolog, meterolog e.l. Men vær oppmerksom på at metrologi er læren om mål og vekt

Midt-Norge, ikke Midtnorge

Midtøsten ikke Midt-Østen

millennium, ikke millenium eller milennium

misbruke, misbrukt, misbruk , ikke missbruke, missbrukt, missbruk

misfornøyd, ikke missfornøyd

misforstå, misforstår, misforsto/misforstod, misforstått (ikke missforstå, missforstår, missforsto/missforstod, missforstått)

mislike, ikke misslike

Mississippi, ikke Missisippi, Missisipi, Misissipi, Misisippi, Misissippi eller Mississipi. Flere 2+2+2-ord her

Mormoner eller mormon. Se vedtak i Språkrådet fra 2017. Før var mormon eneform.

Muhammad Ali, ikke Muhammed Ali

Muhammad Ali
Omslag til en Super 8 mm-film om Muhammad Ali.

 

målsetting, ikke målsetning

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven n

Tilbake til toppen av siden.