Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

s

SaaS software as a service

Buffy Sainte-Marie, ikke Buffy Saint-Marie 

samarbeid og samarbeide, ikke sammarbeid eller sammarbeide

sannsynlig, ikke sannsynelig eller sansynlig

sannsynlighet, ikke sannsynelighet eller sansynlighet

sannsynligvis, ikke sannsyligvis

sant å si, ikke sant og si, jf. vel å merke
Les mer om og/å

Sassoon (husk: dobbel+dobbel): Bellville Sassoon (dobbel+dobbel begge steder)

Sauherad kirke, en kirke som er kjent for den såkalte demonveggen, en vegg full av demonansikter, som man før trodde stammet fra middelalderen eller tidlig nytid. Undersøkelser har imidlertid vist at de er forfalsket av konservatorene Gerhard Gotaas (1879–1963) og hans sønn Per Gotaas (født 1917) under 2. verdenskrig.

demonveggen

Scarlett Johansson (dobbel t i Scarlett og dobbel s i Johansson), ikke Scarlet Johansson, Scarlet Johanson eller Scarlett Johanson

Scarlett O’Hara (jf. Rhett Butler)

Schou/Schau: Carl Fredrik Schou, ikke Carl Fredrik Schau (kirurg og ekspert på fedmekirurgi)

Schwarzenegger: Arnold Schwarzenegger, ikke Arnold Schwartzenegger

Schwarzkopf, ikke Schwartzkopf (jf. Schwarzenegger)

sebra, ikke zebra (Equus zebra og Equus grevyi)

sees el. ses (valgfritt): vi sees (ses) i morgen

selvmord, se begå selvmord (selvdrap blir også brukt, men dette ordet har ikke slått igjennom ennå)

sensitiv, ikke sensistiv. Ingen tror at det heter sensistiv, men det er en vanlig skrivefeil. Google har registrert over tusen feilskrivinger på nettet.

 

sensistiv-skrivefeil

 

sersjant, ikke sjersant «Etter befalskolen ble han sersjant»

siciliansk med liten s – også ved sjakkåpningen siciliansk åpning (1.e4 c5)

siciliansk åpning i sjakk: 1.e4 c5

sidrumpa el. sidrumpet, ikke sirumpa/sirumpet

silikon, ikke silicon eller silokon. Silikon brukes i kroppsimplantater, slanger, pakninger, mekaniske dempere, i myk elektronikk, som antiskummiddel, som smøremidler, fugemasse, skumdempere og i en rekke kosmetiske og farmasøytiske preparater. Også: silikongummi, silikonleppe, silikonolje, silikonpupper, silikonprotese og silikonfett.

sin-omskrivning (Espen sin spade) kalles garpegenitiv. Den bør bare brukes av skribenter som ønsker å legge seg på en stil nær talemålet.

sinnssyk, ikke sinnsyk

Siracusa (ofte skrevet Syracuse på engelsk)

domkirken i Siracusa

sjanse, ikke sjangse

sjef-/sjefs-
I sammensetninger bruker man sjef- når betydningen er «over, den høyeste» (sjefredaktør), og sjefs- når det er snakk om noe som tilhører sjefen (sjefslønn, sjefsstol = sjefens lønn, sjefens stol)

sjekke, ikke skjekke

sjelden, ikke skjelden. Merk også at sjelden og sjeldent betyr to helt forskjellige ting: "Daniel er sjelden syk" (ikke så ofte) / "Isabella er sjeldent vakker" (hun er usedvanlig vakker).

Sjtokman, ikke Shtokman. Sjtokman er navnet på et gassfelt i Barentshavet. Det er et russisk navn. Shtokman er engelsk skrivemåte. Etter Vladimir Borisovitsj Sjtokman (1909–68).

Skagerrak, ikke Skagerak (men merk at forsikringsmeklerhuset skriver navnet sitt med én r)

skjære - skjærer - skar - har skåret (ikke: har skjært)

skjærte

Skedsmo, ikke Skesmo

skilpadde, ikke skildpadde (som er dansk skrivemåte)

skilpadde, ikke skildpadde (som er dansk skrivemåte)

Ludvig Skramstad, ikke Ludvik Skramstad (kunstmaler)

Ludvig Skramstad-maleri

skriftlig, ikke skriftelig

skulptur, ikke skultur

slalåm, ikke slalom

slåsskamp, ikke slosskamp

 

snegl

snegl el. snile, ikke snegle

Hans Marius Solli-Nilsen med bindestrek i etternavnet, ikke Hans Marius Solli Nilsen

Solveig Kringlebotn, men i internasjonal sammenheng bruker hun Solveig Kringelborn.

som oftest, ikke som oftes

sothøne (navn på fugler og dyr har liten forbokstav, men merk at den vitenskapelige betegnelsen har stor forbokstav i første ledd: Fulica atra)

spedbarn, ikke spebarn, jf. romanen Sprutbrekning hos spedbarn

spekulere i / spekulere på
1. spekulere (på): gruble, grunne hva er det du spekulerer på?
2. spekulere (i): anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel spekulere i skipsaksjer / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger.
Eksempler: Jeg vil ikke spekulere på hva som har vært gjerningsmannens motiver. Jeg vil ikke spekulere på om massakren kunne vært unngått. Kyniske mennesker spekulerer i folks sorg og fortvilelse.

spesielt, ikke spesiellt

Spitsbergen, ikke Spitzbergen (som brukes i Tyskland). Spitsbergen er den største øya på Svalbard.

Språkrådet, ikke Norsk språkråd (navneendring f.o.m. 2005)

spørsmålstegn: man setter spørsmålstegn ved noe, men stiller spørsmål

stadion er intetkjønnsord: et stadion, stadionet, ikke en stadion, stadionen

staten (med liten forbokstav)

statistikk, ikke statestikk eller stattestikk

Statistisk sentralbyrå, ikke Statistisk Sentralbyrå

 

Statistisk sentralbyrå

 

stavkirke / kirke skal ha liten forbokstav når de står i uttrykk av denne typen: Hedalen stavkirke, Bøler kirke

steinerskole, ikke Steinerskole (når det er fellesnavn): «Det finnes mange steinerskoler i Norge.»

sterilisering, ikke sterelisering. Usikker? Tenk på steril.
eksempel i Google på feilskriving: sterelisering

James Stewart, ikke James Steward

James Stewart, ikke James Steward (amerikansk skuespiller)

stikke under stol, ikke 'stikke under en stol' (Kjell Ivar Vannebo går i retning av å akseptere formen med ubestemt artikkel i boken Katta i sekken)

stillas, ikke stilas

stillongs med to l-er! Ikke stilongs. Ordet var opprinnelig et egennavn.
SERP Google stilongs - stillongs

St. Olavs hospital (endring fra 15.6.2017). Før skrev sykehuset hospital med stor H til tross for at Språkrådet anbefalte liten h. St. Olavs hospital fikk navnet sitt i 2002 i forbindelse med etablering av helseforetakene i Norge. Anbefalingen fra Språkrådet var da å bruke liten h i hospital, men sykehuset ønsket likevel å bruke stor h. Ny skrivemåte ble vedtatt i hovedledelsen og gjennomføres fra 15. juni 2017. Dette betyr ingen endring av logoen til St. Olavs hospital I logoen brukes kun store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.

Storbritannia, ikke Storbritania

Strömstad, ikke Strømstad (bruk svensk ö i svenske navn)

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre på et magasincover sett gjennom vanndråper. Foto: Per-Erik Skramstad / Amatorfotografen.no

 

suffragette, ikke sufragett eller suffragett (av engelsk suffrage 'stemmerett). Først i 1928 fikk kvinner stemmerett i Storbritannia. Disse iherdige forkjemperne for kvinner rettigheter ble latterliggjort av (den mannsdominerte) pressen.

Notis om de fanatiske suffragettene. Hjemmet, 1911

Notis om suffragettene. Agderposten, 1914

Sundvolden Hotel (med -ld- og én l i Hotel)

Suzann Pettersen, ikke Susann Pettersen

Suzann Pettersen (Foto: Per-Erik Skramstad)

Suzann Pettersen under en veldedighetsturnering på Bogstad.

 

Svalbard, ikke Svalbar (men i Longyearbyen er det en bar som heter Svalbar!)

Swinoujscie (tysk: Swinemünde)

Sydney, ikke Sidney

Sørøst-Asia, ikke Sør-Øst Asia eller andre varianter

Sørlandsparken, ikke Sørlansparken (næringspark i Kristiansand)

Sør-Trøndelag

såfremt, så fremt, såframt eller så framt, men ikke såfremst

såfremt - ikke såfremst

så å si, ikke så og si (les mer om og eller å)

så vidt, ikke såvidt

 

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven t

 

Tilbake til toppen av siden.