Hvor feil er det mulig å skrive Hurtigruten?

HurtigrutenFor nordmenn er det ikke så fryktelig vanskelig å skrive Hurtigruten. Feilkildene er stort sett første bokstav (skal det være stor eller liten H?) og den stumme g-en. Det som gjør det enklere for nordmenn enn for amerikanere, for eksempel, er at vi skjønner hvilke to ledd Hurtigruten er satt sammen av: hurtig+rute. Det gjør ikke de engelskspråklige.

Når så en engelskspråklig skal forsøke å huske dette merkevarenavnet som er så sterkt i Norge, men som ikke fungerer like godt i England, USA, Tyskland ("Hurtigrouten") og Sverige ("Hurtigrutten"), er det lett å bomme.

Nedenfor kan du se en liste over hvordan amerikanere feilskriver Hurtigruten når de søker etter selskapet eller reisene de tilbyr. Disse feilskrivingene virker temmelig komiske på oss, men når man ikke skjønner hva ordet er satt sammen av, er det ikke lett å skrive det riktig. Mine favoritter er uthevet.

 • hertegruten
 • hertigruten
 • hrutegarten
 • hurdigen norway cruise
 • hurtegruten
 • hurtengruten
 • hurtgruten
 • hurtig ruten
 • hurtigan
 • hurtigen
 • hurtigeruten
 • hurtigren
 • hurtigrten
 • hurtigrunten
 • hurtigrutan
 • hurtigrute
 • hurtigrute
 • hurtigrutenus
 • hurtigrutin
 • hurtigrutin fram
 • hurtigrutten
 • hurtigtuten opera voyage
 • hurtigurten
 • hurtiguta
 • hurtiguten
 • hurtihruten
 • hurtingruten
 • hurtingrutin
 • hurtinguten
 • hurtiruten
 • hurtrigen
 • hurtzegrutin cruise line
 • hutengruten
 • hutigruten
 • hutigruten us
 • hutrigruten
 • huttigruten
 • hutygruten

 

I samme serie: