Flere tegn etter hverandre

Når to eller flere tegn kommer etter hverandre, blir mange usikre. Her er noen eksempler som kan tjene som en veiledning.

Ikke to punktum når setningen avsluttes med en forkortelse som for eksempel f.eks.

Husk komma i oppregning av flere ordenstall eller datoer: 5., 6., 8. og 9. mai.

I sjakk settes ?! bak et tvilsomt trekk og !? bak et interessant trekk som er verd å se nærmere på, men som kommentatoren ikke ser klart utfallet av.

 

Rekkefølgen av tegn

«Hvorfor har så mange kvinner dårlig selvfølelse?» spør hun meg.

«Ja, det er så sant som det er sagt», sier jeg.

«Og», legger jeg til, «hva skjer med barn av alkoholikere?»

«Jeg er trett», svarte hun. «Men det mer enn oppveies av å se mor friskne til.»

«Nei takk, jeg er forsynt.»

Hun sier: «Ingen røyking på kontoret her, takk!»

På Korrekturavdelingen.no kan du lære om tegnet ellipse (også kalt ’tre prikker’).

På verktøylinjen din skal du ha en knapp med et avsnittssymbol. (Det er tegnet etter det siste 5-tallet i eksempelet.)

Enkelte misliker ordet «rikskringkasting».

I går leste jeg «Hva skal vi gjøre med lille Jill?».