2+2+2-ord: ord med tre ganger to like bokstaver

En del ord har tre ganger to like bokstaver i seg. Disse ordene skrives ofte feil. Dersom man husker ordene, er det lettere å skrive dem riktig.

Egennavn

Andre ord

  • appetittvekkende
  • pennallokk
  • pennevenninne