Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

i

i alle fall eller iallfall, ikke i allfall eller iallefall

idet (i samme øyeblikk som, da, mens): «Idet hun tok av seg kjolen, begynte fuglene å synge.»

i det hele tatt, ikke ’i det heletatt’. Feilskrivingen «heletatt» er registrert mer enn 60 000 ganger i Google.

i fjor, ikke ifjor. Det samme gjelder: i natt, i morgen, i dag, i kveld osv.

i forgårs, ikke iforgårs eller forigår

ifølge statsministeren (men: han kom i følge med sine foreldre). Ofte settes komma feil når ifølge innleder en setning: «Ifølge Kåre [ikke komma her] må du gre håret.» Men komma når et utsagn etterfølges av ifølge: Jeg måtte gre håret, ifølge dørvakten. Jf. kommareglene (komma foran anførende setning).

iglo, ikke igloo

i hvert fall, ikke ihvertfall eller i hvertfall

i live være i live (leve)

i livet du eier ikke skam i livet, sette en plan ut i livet, sette seg mål i livet

imens (samtidig, i mellomtiden), ikke ‘i mens’. Lytt til en Beethoven-symfoni, du, så skal jeg lufte hunden imens.

imidlertid og midlertidig (ikke imidlertidig)

immigrant (innvandrer) med to m-er, men emigrant (utvandrer) har én m. Ofte feilskrevet emmigrant og imigrant.

imitere, ikke immitere

imot, ikke i mot: ta imot en gave

immun, ikke imun; immunterapi, ikke imunterapi; immunologi (læren om immunforsvaret), ikke imunologi osv.

implantat, ikke innplantat

individuell og individuelt, ikke inviduell / inviduelt

Ingerid Vardund, ikke Ingrid Vardund, Ingrid Vardun eller Ingerid Vardun

initiativ, ikke iniativ

Skrivefeil: injisering, ikke injesering

injisering, ikke injesering. Men -e- i injeksjon

innbefatte, ikke innebefatte

innfinne seg før kl. 14 (ikke avfinne)

innforstått, ikke inneforstått (jeg er innforstått med at kneet må opereres)

installere, ikke innstallere

skrivefeil: innstallere, innstallert

Internett eller internett kan skrives med stor eller liten forbokstav (etter vedtak i Språkrådet 15.9.2015)

interessant, ikke intresant, interesant eller andre mulige feilskrivinger. Det feilskrevne ordet 'interesant' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.

intervju, ikke interjuv, interju eller interview (engelsk)
Skrivefeil: intervju, ikke interjuv

i overmorgen, ikke iovermorgen, ioverimorgen eller i overimorgen (om to dager). NB! Bokmålsordbokas oppslagsord ’overimorgen’ skal ikke tolkes dit hen at ordet kan brukes.

istedenfor eller i stedet for, ikke istedetfor

iøynefallende, ikke iøyenfallende eller iøyefallende

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven j

 

Tilbake til toppen av siden.