Paragraftegnet - slik skriver du paragrafer

Paragraftegnet brukes som oftest ved paragrafer i lovtekster, vedtekter, traktater, regler og liknende.

Paragraftegnet brukes bare foran numeriske tall. Det skal være mellomrom mellom paragraftegnet og tallet. Bruk helst hardt mellomrom, så unngår du at paragraftegn og tall havner på hver sin linje ved orddeling. Dersom tallet skrives med bokstaver, skal ikke paragraftegnet brukes.

  • § 15
  • paragraf 15

Når du henviser til flere paragrafer, kan du velge om du vil bruke ett eller to paragraftegn:

  • § 15 til 19 (bedre enn § 15–19, som kan misforstås som paragraf nitten i kapittel femten)
  • §§ 15 til 19
  • § 23, 24 og 29
  • §§ 23, 24 og 29

HTML-koden for paragraftegn er §

Normalt er paragraftegnet til venstre for tallet 1 på tastaturet. Dersom du ikke har paragraftegn på ditt tastatur, kan du (på Windows-maskiner) skrive det ved å holde ALT-tasten nede samtidig som du taster 0167 på det numeriske tastaturet. Her kan du se en oversikt over alle spesialtegn og deres ALT-koder.

Tilbake til forsiden for tegnsetting