ALT-koder: Oversikt over spesialtegnene i Windows

For å skrive spesialtegn holder du Alt-tasten nede samtidig som du taster tallkombinasjonen på det numeriske tastaturet.

Dersom du bruker bærbar PC, holder du både Fn-tasten og Alt-tasten nede mens du taster tallkombinasjonen på det numeriske tastaturet.

 

 

 • ALT+0128 € Euro. Merk at euro (og andre valutaer) skal skrives med liten forbokstav. Navn på valutaer er fellesnavn.
 • ALT+0130 ‚ Word viser dette tegnet som et opphøyet komma (apostrof), mens det skal vises som et komma. Tegnet kalles quotesinglbase i fontdesignprogrammet Fontographer.
 • ALT+0131 ƒ
 • ALT+0132 „ Se en egen side om anførselstegn.
 • ALT+0133 … Se en egen side om tre prikker, også kalt ellipse.
 • ALT+0134
 • ALT+0135 ‡ Les mer om double-dagger i Wikipedia.
 • ALT+0136 ˆ Cirkumfleks. Se en egen side om aksenter.
 • ALT+0137 ‰ Promille.
 • ALT+0138 Š
 • ALT+0139
 • ALT+0140 Œ
 • ALT+0142 Ž
 • ALT+0145 ‘ Se en egen side om anførselstegn.
 • ALT+0146 ’ Dette tegnet skal du bruke til apostrof. Du kan også bruke det som anførselstegn, men ikke som aksent. Se en egen side om aksenter og om apostrof.
 • ALT+0147 “ Se en egen side om anførselstegn.
 • ALT+0148 ” Se en egen side om anførselstegn.
 • ALT+0149 • Kule (bullet).
 • ALT+0150 – Vanlig tankestrek. Se egen side om tankestrek.
 • ALT+0151 — Lang tankestrek. I vanlig norsk typografi bør den vanlige, «korte» tankestreken brukes.
 • ALT+0152 ˜ Tilde. Brukes f.eks. i portugisisk for å angi nasal uttale.
  Se egen side om aksenter.
 • ALT+0153
 • ALT+0154 š
 • ALT+0155
 • ALT+0156 œ
 • ALT+0158 ž
 • ALT+0159 Ÿ
 • ALT+0160 Hardt mellomrom (non-breaking space: nbsp). Se en egen side om hardt mellomrom.
 • ALT+0161 ¡ Omvendt utropstegn
 • ALT+0162 ¢ Cent. Merk at navn på valutaer skal skrives med liten forbokstav. Navn på valutaer er fellesnavn.
 • ALT+0163 £ Pund. Merk at navn på valutaer skal skrives med liten forbokstav. Navn på valutaer er fellesnavn.
 • ALT+0164 ¤
 • ALT+0165 ¥ Japanske yen. Merk at navn på valutaer skal skrives med liten forbokstav. Navn på valutaer er fellesnavn.
 • ALT+0166 ¦ Kalles broken bar
 • ALT+0167 § Symbolet for paragraf.
 • ALT+0168 ¨ Omlyd (Tannhäuser) og trema (Citroën). På norske tastatur finner du tødler på tasten til høyre for bokstaven å. For at tegnet skal vises alene, må du trykke på mellomromtasten. Se siden om norske og nordiske tegn hvis du lurer på hvordan du skriver svensk ä og ö.
 • ALT+0169 © Copyright. HTML-tegn: ©
 • ALT+0170 ª Brukes ved ordenstall (hunkjønn) i for eksempel spansk.
 • ALT+0171 « Se en egen side om anførselstegn.
 • ALT+0172 ¬
 • ALT+0173 ­ Myk bindestrek. Er usikker på bruken av denne. Tilsvarer ­ i HTML.
 • ALT+0174 ®
 • ALT+0175 ¯ Makron. Tegn som markerer lang vokal. Les mer på Wikipedia.
 • ALT+0176 ° Gradetegnet. HTML-tegn: °
  Se en egen side om gradetegnet og andre spesialtegn.
 • ALT+0177 ±
 • ALT+0178 ² Hevet 2-tall. Les om hvordan du kan heve og senke tall i Word.
 • ALT+0179 ³
 • ALT+0180 ´Akuttegnet (accent aigu). Se en egen side om aksenter.
 • ALT+0181 µ Den greske bokstaven my. Mest kjent som modellnavnet på et kamera fra Olympus, og da uttales den «mju».
 • ALT+0182 ¶ Symbolet for avsnitt. Vanligvis et tegn som ikke vises. Se Word-tipsene om visning av skjulte tegn.
 • ALT+0183
 • ALT+0184 ¸ Cedille
 • ALT+0185 ¹
 • ALT+0186 º Brukes ved ordenstall (hankjønn) i for eksempel spansk
 • ALT+0187 » Se en egen side om anførselstegn.
 • ALT+0188 ¼ Spesialtegn for en firedel (en kvart). Se for øvrig en innføring i hvordan du skriver brøk i Word.
 • ALT+0189 ½ Spesialtegn for en halv. Se for øvrig en innføring i hvordan du skriver brøk i Word.
 • ALT+0190 ¾ Spesialtegn for tre firedeler. Se for øvrig en innføring i hvordan du skriver brøk i Word.
 • ALT+0191 ¿ Spørsmålstegnet opp ned brukes i spansk. Les mer om bruk av spørsmålstegn i norsk.
 • ALT+0192 À
 • ALT+0193 Á
 • ALT+0194 Â
 • ALT+0195 Ã
 • ALT+0196 Ä Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0197 Å Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0198 Æ Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0199 Ç
 • ALT+0200 È
 • ALT+0201 É
 • ALT+0202 Ê
 • ALT+0203 Ë
 • ALT+0204 Ì
 • ALT+0205 Í
 • ALT+0206 Î
 • ALT+0207 Ï
 • ALT+0208 Ð Stungen d (versal). Kalles også edd.
 • ALT+0209 Ñ
 • ALT+0210 Ò
 • ALT+0211 Ó
 • ALT+0212 Ô
 • ALT+0213 Õ
 • ALT+0214 Ö Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0215 × Det matematiske gangetegnet.
 • ALT+0216 Ø Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0217 Ù
 • ALT+0218 Ú
 • ALT+0219 Û
 • ALT+0220 Ü
 • ALT+0221 Ý
 • ALT+0222 Þ Islandsk thorn (versal).
 • ALT+0223 ß Tysk dobbel-s. (Finnes også på Alt+225 hvis denne ikke er brukt til annet.) Ikke å forveksle med gresk beta (Alt+946).
 • ALT+0224 à Brukes i norsk i uttrykk som vis-à-vis, à jour (men: ajourføre), à la, fem à seks. Les mer om aksenter.
 • ALT+0225 á
 • ALT+0226 â
 • ALT+0227 ã
 • ALT+0228 ä Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0229 å Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0230 æ Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0231 ç
 • ALT+0232 è
 • ALT+0233 é
 • ALT+0234 ê
 • ALT+0235 ë
 • ALT+0236 ì
 • ALT+0237 í Brukes i spansk: Salvador Dalí.
 • ALT+0238 î
 • ALT+0239 ï
 • ALT+0240 ð Stungen d (minuskel). Kalles også edd. Brukes i islandsk.
 • ALT+0241 ñ
 • ALT+0242 ò
 • ALT+0243 ó
 • ALT+0244 ô
 • ALT+0245 õ
 • ALT+0246 ö Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0247 ÷ Det matematiske deletegnet.
 • ALT+0248 ø Se en egen side om nordiske tegn.
 • ALT+0249 ù
 • ALT+0250 ú
 • ALT+0251 û
 • ALT+0252 ü
 • ALT+0253 ý
 • ALT+0254 þ Thorn (minuskel).
 • ALT+0255 ÿ
 • ALT+8722 Tilsvarer Unicode-tegnet U+2212 og skal visstnok være det korrekte matematiske minustegnet. Dette tegnet virker dog ikke i alle Windows-programmer.

 

Andre kilder om spesialtegn: